Gimnazjum - Wydarzenia

Wystawa "Polskie okręty wojenne z okresu II wojny światowej"

Grupa projektowa ?Okręty wojenne ? wpływ na przebieg II wojny światowej" obejmuje 6 uczniów: Dawid Bzdręga, Adam Marcinkiewicz, Krzysztof Socha, Dawid Gliklich, Kamil Herdzina, Sebastian Metz. W ramach działań chłopcy przygotowali na terenie szkoły wystawę pt. ?Polskie okręty wojenne z okresu II wojny światowej". Dodatkowo do wystawy dołączyli materiały informacyjne przysłane przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, z którym nawiązali owocną współpracę, m. in. przeprowadzili wywiad z pracownikiem tej placówki. Muzeum Marynarki Wojennej bardzo się ucieszyło, że tak daleko do Bałtyku są ludzie, którzy interesują się nie tylko plażą, ale też rolą i znaczeniem morza w społeczeństwie. Placówka zaprasza do zapoznania się z szerszą ofertą i wizyty w okresie wakacyjnym! Więcej informacji:

Wycieczka grupy projektowej ?Ciekawy zawód ? jaki? do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach.

Podczas wyjazdu technik fizykoterapii Pani Anna Ostrowska opowiadała uczniom naszego gimnazjum o swoim zawodzie. Po zdobyciu wykształcenia, najlepiej wyższego można np. zostać fizjoterapeutą znanych sportowców. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z metodami pracy technika fizykoterapii:

  • elektroterapią, zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych. Wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.
  • laseroterapię, grupa zabiegów terapeutycznych, w których stosuje się lasery medyczne.
  • magnetoterapię, skuteczną metodę leczenia pulsującym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości.
  • krioterapię, formę zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur poniżej 0 °C.

Niektórzy z uczniów poddali się tym zabiegom.

 

Wyjazd do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Grupa projektowa ?Ciekawy zawód ? jaki ? wybrała się do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie na przeprowadzenie wywiadu z doradcą zawodowym. Pani Katarzyna Szwarczyńska ciekawie opowiadała nam jakie mamy możliwości kontynuowania nauki, a w przyszłości zdobycia dobrego zawodu. Na początku powinniśmy rozpoznać nasze preferencje, rozeznać potrzeby rynku pracy. Później zdecydować się na wybór odpowiedniej szkoły. Po skończeniu wywiadu mieliśmy możliwość zwiedzenia szkoły. Gościliśmy w klasie mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego. Aby do niej uczęszczać trzeba wykazać się dobrą kondycją fizyczną. Uczniowie Szkoły Zawodowej kształcący się w klasie górników i elektryków mają możliwość podjęcia pracy tuż po skończeniu szkoły. Nie jest jednak dla nich zamknięta dalsza edukacja. Naukę mogą kontynuować w technikum, a później na studiach.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z doradcą zawodowym Panią Katarzyną Szwarczyńską.

 

Szkolny konkurs wiedzy o Konstytucji 3 maja

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano na terenie gimnazjum szkolny konkurs wiedzy o Konstytucji 3 maja. Pytania konkursowe dotyczy obrad Sejmu Wielkiego, postanowień ustawy zasadniczej oraz wojny w obronie Konstytucji w roku 1792. Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do rywalizacji konkursowej. Uchwalona przez Sejm Rzeczpospolitej 3 maja 1791 r. konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, nowoczesną i spisaną ustawą rządową.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio