Gimnazjum - Wydarzenia

Wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach.

Grupa projektowa odbyła wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Pan Paweł Kopernik ? zastępca głównego komendanta w policji zapoznał uczniów naszego gimnazjum z zadaniami sekcji kryminalistycznej. Technicy kryminalni badają linie papilarne w celu wykrycia sprawcy. Ta technika nosi nazwę daktyloskopii. Do ich zadań należy również znajdowanie śladów przestępstwa na miejscu zdarzenia. Bardzo odpowiedzialną pracę ma też oficer dyżurny, który monitoruje wybrane obszary miasta i w razie konieczności dowodzi akcją interwencyjną. Praca policjanta jest ciekawa, opłacalna, ale niezwykle niebezpieczna. Na koniec uczestnicy projektu ?Ciekawy zawód ? jaki?" przeprowadzili wywiad z panem Pawłem Kopernikiem, który aby zostać policjantem na zajmowanym stanowisku ukończył aż dwie wyższe uczelnie: Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie i Wyższą Szkołę Zarządzania w Katowicach.

Wycieczka uczestników projektu ?Ciekawy zawód ? jaki? do Rusznikarnii.

Rusznikarstwo ? zawód i rzemiosło rusznikarza, tzn. wyrób, naprawa i konserwacja ręcznej broni palnej. Jest to zawód pozaszkolny, wykonywać go więc można po ukończeniu praktyk czeladniczych i uzyskaniu uprawnień czeladnika lub mistrza. W naszej miejscowości rusznikarzem jest Pan Gerard Połap, który ma zawód tokarza, frezera, ślusarza i stolarza. Bardzo żałuje, że młodzież nie wykazuje zainteresowania tą profesją.

Wyjazd do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu

W środę w ramach projektu "Śladami śląskich gwarków" odbyła się wycieczka do Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Grupa 6-osobowa wraz z opiekunem panią Joanną Orzech postanowiła zwiedzić poziom 320. Poziom 320 to drugi, najgłębszy poziom zabytkowej kopalni, wydrążony na przełomie XIX i XX wieku, z systemem korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o łącznej długości ponad 2 km. Głównym celem wycieczki było nabycie wiedzy na temat technik górniczych, poznanie górniczych narzędzi i maszyn oraz rozwijanie zainteresowań uczniów tradycjami i kulturą górniczą.

Druga część egzaminu gimnazjalnego

Dzisiaj uczniowie naszego gimnazjum zmagali się z częścią matematyczno-przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego. Najpierw gimnazjaliści rozwiązywali test z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki oraz geografii, później przez 90 minut rozwiązywali drugi test z matematyki. W czwartek odbędzie się ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio