Gimnazjum - Wydarzenia

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii"

Dnia 10.10.2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs, który jest częścią V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii". Jego organizatorami są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto" oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu i Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

Cele przedsięwzięcia są następujące:
1.Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
2.Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 – 1989)
3.Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
4.Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Wyniki I etapu:

GIMNAZJUM:
I Mateusz Dembia
II Maria Konieczny
III Szymon Szolc

SZKOŁA PODSTAWOWA:
I Dawid Piotrowski
II Jakub Kostrzak
III Dominik Adamczyk

wyróżnienia:
Natalia Klyszcz, Wiktor Kmiecik, Agnieszka Jojko, Jakub Jendryczko

Wyniki oceny aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi za rok szkolny 2016/17

Dnia 21 września 2017 roku miało miejsce posiedzenie Kapituły Programu Szkół dla Ekorozwoju. Podczas spotkania zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikat Zielonej Flagi oraz Lokalnego Centrum Aktywności ekologicznej za rok szkolny 2016/17. Decyzją Kapituły przyznano między innymi Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach - certyfikat Zielonej Flagi na okres 1 roku.

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.  Eco-Schools - jest programem polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.

Dziękujemy uczniom, koordynatorom szkolnym oraz całym zespołom projektowym za pracę, zaangażowanie i wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów.

http://www.ekoszkola.pl/media/filemanager/certyfikaty-201617/zf_1_rok_2016_17.pdf

 

logo zf new

 

 

GLORIA VICTIS - akademia z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego

Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Wrzesień jest także miesiącem, zapisanym w dziejach Polski rocznicami dramatycznych wydarzeń, które odcisnęły się niezatartym piętnem na życiu wielu Polaków. Jednym z takich wydarzeń jest rocznica zrywu powstańczego w stolicy okupowanego kraju. Każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17.00 w wielu miastach Polski włączane są syreny. Setki tysięcy Polaków zatrzymuje się na minutę ciszy, aby oddać hołd bohaterom. Powstanie trwało ponad dwa miesiące, po 63. dniach zaciekłych walk zakończyło się 2. października 1944 roku. Powstanie Warszawskie jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtragiczniejszych wydarzeń przeszłości Polski z okresu drugiej wojny światowej. Należy stale wracać do wydarzeń sprzed 73 lat, by oddać cześć tym, którzy przegrali, lecz nie zostali pokonani-GLORIA VICTIS-chwała zwyciężonym. Pod tym hasłem uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zorganizowali obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Akademia stała się okazją do zaprezentowania założeń kampanii BohaterON. Ogólnopolskiej inicjatywy mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek. Projekt ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów–polskiego „bohater" oraz angielskiego „ON", czyli „włączyć". Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii. Uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum przystąpili do akcji pisząc słowa podziękowania, skierowane do uczestników Powstania Warszawskiego. Powyższe działania, rozpisane do wiosny 2018r., są częścią projektu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Sensora.
Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest składnikiem naszej narodowej tożsamości. Polacy–powstańcy wysłali światu ważny sygnał, że są zdeterminowani w walce o wolność i sprawiedliwość. Jan Paweł II napisał:
Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.

DZIEŃ CHŁOPAKA 2017

29.09.2017 z okazji Dnia Chłopaka, dziewczyny z SU witały chłopców słodkim poczęstunkiem i dołaczonym do niego śmiesznym zadaniem. Odbył sie apel, na którym oprócz życzeń i pokazu mody, dziewczęta odczytały wyniki ankiety dotyczącej najpopularniejszych chłopców naszego gimnazjum.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio