Gimnazjum - Wydarzenia

Komórki w szkole-debata Klubu Dyskusyjnego

Klub Dyskusyjny rozwija skrzydła. W poprzednich latach szkolnych tematem sporów były problemy związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Dyskutowano m. in. o sytuacji na Ukrainie oraz palącym problemie uchodźców. Kierując się łacińską maksymą semper in altum, uczniowie wraz z opiekunem zaproponowali zorganizowanie cyklu spotkań, który będzie dotyczył naszej szkoły. Sferze najbliższej każdemu z nas. Podczas pierwszego spotkania poruszono kwestię obecności komórek w szkole. Dyskusję poprzedziło przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych. Podczas wymiany poglądów ukształtowały się dwie skrajne opinie. Zwolennicy jednej z nich uznali, iż komórka jest przydatnym narzędziem, skupiającym w sobie kilka urządzeń. Inni dysputanci, reprezentujący mniejszość, optowali za radykalnym zakazem posiadania i używania komórek na terenie szkoły. W spotkaniu oprócz uczniów uczestniczyły oraz Pani Dyrektor Urszula Cieślik oraz Pani Wicedyrektor Alina Rajca. Każda ze stron brała aktywny udział w spotkaniu, swobodnie wypowiadając swe sądy, nawet te radykalne. Podczas debaty padły bardzo konstruktywne pomysły stworzenia kącika relaksu z dostępem do sieci bezprzewodowej lub zorganizowania gry miejskiej z wykorzystaniem komórek. Godne rozważenia są też pomysły młodzieży, by zezwolić na korzystanie z komórek podczas przerw przy jednoczesnym zaostrzeniu kar za używanie, bez zgody nauczyciela, komórek na zajęciach. Inną godną uwagi propozycją było wprowadzenie zezwolenia na korzystanie z komórek w czasie przerw na jakiś czas, na próbę. Podczas dyskusji pojawiła się sugestia, by zakaz używania komórek był karą dla osób, które na to zasłużyły. Zdjęcia na profesjonalnym poziomie wykonał Grzegorz  Suchan! Kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego będzie dotyczyło punktowego systemu oceniania zachowania, pod hasłem: ,,System punktowy-wychowuje czy demoralizuje?"
Poniżej link do zdjęć. Zapraszamy do przeglądania i komentowania.

Galeria zdjęć

Spotkanie z p. Witoldem Noconiem

Dnia 17.11.2017r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale też pasjonatem Straży Pożarnej. Pan Witold przede wszystkim opowiadał o swym wyjeździe do Afryki, gdzie udał się, by szkolić miejscowych strażaków (należy do Ochotniczej Straży Pożarnej). Przekazał nam obraz Etiopii, którą odwiedził w tym roku, jej biedy i ubóstwa, ale też otwartości tamtejszej ludności, gościnności i różnorodności kultury. Prelekcja miała na celu zachęcenie nas do rozwijania pasji, otwarcia na świat i potrzeby innych, a skoro otwarcia na świat, to też zmotywowania do nauki języków obcych...Dziękujemy za kolejne wartościowe spotkanie z Ciekawym Człowiekiem!

WRÓĆMY DO POEZJI

Nastały czasy trudne dla poezji. Tomiki wierszy ukazują się w mikroskopijnych nakładach, nie ma poezji w telewizji i prawie nie ma w radiu, zniknęła ze stron czasopism. Skutki – acz przewidywalne – okazały się fatalne. Dzisiejszą sytuację dobrze obrazuje opowieść profesora humanistycznego wydziału na jednej z uczelni. Wykład poświęcił próbie przekonania słuchaczy o kunszcie i niezwykłości wiersza wybitnego poety. Na koniec zwrócił się do audytorium o osobiste opinie, refleksje, emocje. Odezwał się tylko jeden student – a czy tego nie można powiedzieć prozą? My nie rezygnujemy z poezji! W gimnazjum odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI, który zorganizowano w trosce o pielęgnowanie kultury żywego słowa.

Laureatami zostali: ANNA SZOLC i DANIEL ZUBEK

XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

14 listopada odbył się etap szkolny konkursu. Uczniowie gimnazjum i klasy 7 szkoły podstawowej rozwiązywali test jednokrotnego wyboru dotyczący prawidłowego odżywiania się. Najwięcej punktów zdobyła uczennica klasy III A gimnazjum Maria Konieczny i to ona będzie reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio