Gimnazjum - Wydarzenia

Podsumowanie działań Bezpieczny Internet

Z końcem roku szkolnego podsumowaliśmy nasze działania w zakresie Bezpiecznego Internetu w tym roku. Podjęliśmy wiele działań. Zostały przedstawione w poniższej prezentacji, przygotowanej przez ucznia Bartka Grobosza.

Prezentacja

GIMNAZJADA 2018 znów nasza!

Po rywalizacji ze szkołami w Paniówkach, Chudowie i Przyszowicach, młodzież z Gierałtowic ponownie okazała się najlepsza w gminie. Dopisała pogoda, organizacja i wszystko przebiegło jak należy. Za rok walczymy znów :)

Spotkanie z prawnikiem w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

W piątek 8 czerwca podczas Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, p. Paulina Kowalska przeprowadziła zajęcia, które miały zwrócić uwagę uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Celem projektu jest to, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Zamiarem pomysłodawców projektu jest zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi i zwracanie ich uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji. Po raz kolejny Patronat Honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Opiekę merytoryczną nad materiałami dydaktycznymi sprawuje Profesor Marcin Matczak. Program organizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem 61. W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział blisko 400 szkół oraz prawie 600 prawników i prawniczek. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ponad 44 000 uczniów i uczennic w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w poprzednich edycjach Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna. Tematyka zajęć prowadzonych w naszej szkole dotyczyła mowy nienawiści, znaczenia Konstytucji w życiu każdego z nas oraz wyborom powszechnym. Serdecznie dziękujemy naszej absolwentce p. Paulinie Kowalskiej za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć. Należy podkreślić, iż zajęcia były prowadzone pro publico bono.

Galeria zdjęć

Pożegnań nadszedł czas…

Uczniowie z klas trzecich gimnazjum zaprosili swych rodziców do szkoły, aby powtarzając za nimi: ,,Słowem i piosenką wyrazić miłość i wdzięczność za matczyną i ojcowską dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza". Na program złożyły się popisy taneczne, piosenki i skecze. Występy poprzedziła recytacja wierszy o mamach i ojcach. Zadanie prowadzących przypadło Angelice Nieradzik i Szymonowi Szolcowi. Widzowie nagradzali gromkimi brawami wszystkie występy. Na uroczystości była obecna Pani Dyrektor Urszula Cieślik.

Galeria

wykonanie strony internetowej: Everest Studio