Gimnazjum - Wydarzenia

Pożegnań nadszedł czas…

Uczniowie z klas trzecich gimnazjum zaprosili swych rodziców do szkoły, aby powtarzając za nimi: ,,Słowem i piosenką wyrazić miłość i wdzięczność za matczyną i ojcowską dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza". Na program złożyły się popisy taneczne, piosenki i skecze. Występy poprzedziła recytacja wierszy o mamach i ojcach. Zadanie prowadzących przypadło Angelice Nieradzik i Szymonowi Szolcowi. Widzowie nagradzali gromkimi brawami wszystkie występy. Na uroczystości była obecna Pani Dyrektor Urszula Cieślik.

Galeria

Warsztaty z cyberprzemocy

W ramach cyklu zajęć poświęconych zagadnieniu cyberprzemocy, 8 czerwca gieraltowickie gimnazjum odwiedziła Paulina Kowalska. Nasza absolwentka poprowadziła warsztaty dotyczące zjawiska mowy nienawiści. Uczniowie zapoznali się z definicją pojęcia, zajęcia miały na celu uświadomienie skali zjawiska oraz potencjalnych zagrożeń jakie niesie za sobą Internet. W ramach podsumowania zostali zapoznani ze sposobami jej zapobiegania i zwalczania. Warsztaty można zaliczyć do interesujących, uczniowie chętnie podejmowali dyskusję, rozwiązywali problemy, intrygowali prowadzącą nietuzinkowymi rozwiązaniami.

Mistrz Języka Niemieckiego 2018

Mistrzem Języka Niemieckiego 2018 w naszej szkole została Angelika z kl. III B. Gratulujemy! Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom

wykonanie strony internetowej: Everest Studio