Gimnazjum - Wydarzenia

10 - lecie Stowarzyszenia Muzycznego Mozart

Stowarzyszenie Muzyczne Mozart zostało założone przez Mirosławę Sander, wokalistkę i pianistkę, właścicielkę Prywatnego Studium Muzycznego „Gama". Celem nadrzędnym tej organizacji pozarządowej jest stwarzanie warunków dla rozwoju muzycznego dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie osiągnięć artystycznych w dziedzinie kultury muzycznej w kraju i zagranicą. Takie działania prowadzone są przez członków Stowarzyszenia i wychowanków pani Mirosławy Sander i Angeliki Rutkowskiej - Mosiężnej m.in. na terenie Gminy Gierałtowice. Okolicznościowy koncert miał miejsce w auli naszej szkoły 17 listopada br. Współorganizatorem tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Gierałtowice, a artystów podziwiali: Wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, Dyrektor GOK-u Piotr Rychlewski i Dyrektor ZSP Gierałtowice Urszula Cieślik.
W trakcie jubileuszowej uroczystości wystąpili znani artyści, m.in. śpiewacy klasyczni - Agnieszka Zabrzeska (sopran) i Sylwester Targosz-Szalonek (tenor), Marcin Grzesiczek (tenor) oraz saksofonista Mirosław Naturalny. Publiczność oklaskiwała także popisy wokalne i instrumentalne uczniów Mirosławy Sander, w tym uczennicę naszej szkoły Martę Goldmann. Młodzi muzycy wystąpili w bogatym repertuarze utworów muzyki poważnej, ale także znanych przebojów i klasyków muzyki rozrywkowej.

Zdjęcia: p. J. Miszczyk

Warto czytać!

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa został zorganizowany konkurs na ulotkę i zakładkę do książki zachęcające do czytania książek. Uczniowie przygotowali prace korzystając z programów komputerowych na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych, a także wykonali tradycyjne zakładki na lekcjach plastyki i techniki.

Nagrodzone prace :

KATEGORIA III         (GIMNAZJUM):

1 MIEJSCE       ADAM MACIUGA

2 MIEJSCE       DAWID PRZYSTAŚ

3 MIEJSCE       WIKTOR MICHALSKI

WYRÓŻNIENIE   KLAUDIA WAGNER

Wystawę pokonkursową uatrakcyjniła ekspozycja najnowszych książek, w które wzbogaciła się biblioteka szkolna dzięki funduszom pozyskanym w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI !

Komórki w szkole-debata Klubu Dyskusyjnego

Klub Dyskusyjny rozwija skrzydła. W poprzednich latach szkolnych tematem sporów były problemy związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Dyskutowano m. in. o sytuacji na Ukrainie oraz palącym problemie uchodźców. Kierując się łacińską maksymą semper in altum, uczniowie wraz z opiekunem zaproponowali zorganizowanie cyklu spotkań, który będzie dotyczył naszej szkoły. Sferze najbliższej każdemu z nas. Podczas pierwszego spotkania poruszono kwestię obecności komórek w szkole. Dyskusję poprzedziło przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych. Podczas wymiany poglądów ukształtowały się dwie skrajne opinie. Zwolennicy jednej z nich uznali, iż komórka jest przydatnym narzędziem, skupiającym w sobie kilka urządzeń. Inni dysputanci, reprezentujący mniejszość, optowali za radykalnym zakazem posiadania i używania komórek na terenie szkoły. W spotkaniu oprócz uczniów uczestniczyły oraz Pani Dyrektor Urszula Cieślik oraz Pani Wicedyrektor Alina Rajca. Każda ze stron brała aktywny udział w spotkaniu, swobodnie wypowiadając swe sądy, nawet te radykalne. Podczas debaty padły bardzo konstruktywne pomysły stworzenia kącika relaksu z dostępem do sieci bezprzewodowej lub zorganizowania gry miejskiej z wykorzystaniem komórek. Godne rozważenia są też pomysły młodzieży, by zezwolić na korzystanie z komórek podczas przerw przy jednoczesnym zaostrzeniu kar za używanie, bez zgody nauczyciela, komórek na zajęciach. Inną godną uwagi propozycją było wprowadzenie zezwolenia na korzystanie z komórek w czasie przerw na jakiś czas, na próbę. Podczas dyskusji pojawiła się sugestia, by zakaz używania komórek był karą dla osób, które na to zasłużyły. Zdjęcia na profesjonalnym poziomie wykonał Grzegorz  Suchan! Kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego będzie dotyczyło punktowego systemu oceniania zachowania, pod hasłem: ,,System punktowy-wychowuje czy demoralizuje?"
Poniżej link do zdjęć. Zapraszamy do przeglądania i komentowania.

Galeria zdjęć

Spotkanie z p. Witoldem Noconiem

Dnia 17.11.2017r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale też pasjonatem Straży Pożarnej. Pan Witold przede wszystkim opowiadał o swym wyjeździe do Afryki, gdzie udał się, by szkolić miejscowych strażaków (należy do Ochotniczej Straży Pożarnej). Przekazał nam obraz Etiopii, którą odwiedził w tym roku, jej biedy i ubóstwa, ale też otwartości tamtejszej ludności, gościnności i różnorodności kultury. Prelekcja miała na celu zachęcenie nas do rozwijania pasji, otwarcia na świat i potrzeby innych, a skoro otwarcia na świat, to też zmotywowania do nauki języków obcych...Dziękujemy za kolejne wartościowe spotkanie z Ciekawym Człowiekiem!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio