Gala Laureatów

Gala Laureatów 2019
29 marca odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019. W auli katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej nasi Laureaci: Dawid Piotrowski i Adam Maciuga otrzymali zaświadczenia z rąk wicekuratora Dariusza Domańskiego. Gratulacje złożył im także Jacek Tarkotadyrektor gliwickiej Delegatury Śląskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy Dawidowi i Adamowi, ich rodzicom oraz nauczycielkom matematyki: Gabrieli Buchczyk i Jolancie Hanus, które przygotowywały i wspierały swoich uczniów na kolejnych etapach konkursu.
Warto zaznaczyć, że laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, jest zwolniony z egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty z tego przedmiotu. Uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych będący laureatami lub finalistami olimpiad lub konkursów mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio