Pożegnań nadszedł czas…

Uczniowie z klas trzecich gimnazjum zaprosili swych rodziców do szkoły, aby powtarzając za nimi: ,,Słowem i piosenką wyrazić miłość i wdzięczność za matczyną i ojcowską dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza". Na program złożyły się popisy taneczne, piosenki i skecze. Występy poprzedziła recytacja wierszy o mamach i ojcach. Zadanie prowadzących przypadło Angelice Nieradzik i Szymonowi Szolcowi. Widzowie nagradzali gromkimi brawami wszystkie występy. Na uroczystości była obecna Pani Dyrektor Urszula Cieślik.

Galeria

wykonanie strony internetowej: Everest Studio