Krokusy zakwitły

Wiosenna aura sprawiła, że zakwitły krokusy, sadzone przez młodzież jesienią w ramach Projektu Krokus. Żółte krokusy upamiętniają 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego, zamordowanych podczas Holokaustu. Projekt Krokus realizowany jest przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście. Projekt pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i prześladowaniami narodowościowymi. Uczniowie poznają znaczenia integracji, szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wyznania. Wystarczy przywołać, iż ofiarami Holokaustu oprócz Żydów byli Romowie, Słowianie zwłaszcza Polacy, mniejszości narodowe, niepełnosprawni oraz osoby homoseksualne. Krokusy zakwitły, dowodząc, że nawet po najstraszniejszych wydarzeniach możemy mieć nadzieję na lepsze czasy. Kwiaty przypominają, że od wychowania młodego pokolenia zależy przyszłość.

Galeria zdjęć

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio