Warsztaty filmowe

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej-Rokiem dla Niepodległej. W liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów minister Anna Zalewska zaapelowała o inicjowanie działań służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom władze samorządowe zaproponowały, by każda ze szkół naszej gminy przygotowała film, związany z tematyką patriotyzmu i setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W zamierzeniach pomysłodawców cztery filmiki o długości ok. 1 minuty zostaną odtworzone podczas uroczystości rocznicowych w listopadzie 2018r. Przygotowując się do tych działań p. Agnieszka Nowak zorganizowała 21 marca warsztaty dla uczniów i ich opiekunów, koordynujących projekt w poszczególnych placówkach. Zajęcia prowadził redaktor naczelny TVT p. Adam Tyc. Podczas spotkania mówiono o kwestiach technicznych nagrywania filmów, ich montażu oraz dodawania podkładów muzycznych. Młodzi filmowcy mieli okazję do zadawania pytań, na które otrzymywali konkretne i wyczerpujące odpowiedzi.
Pozostaje przystąpić do działania i oddać kamerę oraz mikrofon w ręce młodzieży.

Galeria zdjęć

wykonanie strony internetowej: Everest Studio