Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Z okazji przypadającego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka przygotowano w naszej szkole okolicznościową wystawę obrazującą naruszenia praw człowieka na świecie. Poniżej kilka informacji na temat praw człowieka.Prawa człowieka to podstawowe normy  przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter: powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).

wykonanie strony internetowej: Everest Studio