Roztrzygnięcie szkolnego konkursu „Czyste powietrze w naszej gminie – to możliwe!”

4 grudnia rozstrzygnięto szkolny konkurs pt. "Czyste powietrze w naszej gminie - to możliwe!" na prace o tematyce antysmogowej, w wybranej przez siebie formie: plakat, ulotka, listo do sąsiada. Do konkursu zgłoszono wiele prac. Komisja przyznała nagrody za najlepsze prace ufundowane przez Stowarzyszenie "Lepsza Przyszłość",  następującym uczniom:

Kategoria I: napisanie listu w formie apelu do sąsiada

I miejsce Paulina Kozik

Kategoria II - stworzenie plakatu

I miejsce Szkoła Podstawowa: Wiktoria Henel i Karolina Dyka

I miejsce Gimnazjum: Paulina Staniczek

Kategoria III - sporządzenie ulotki

I miejsce: Małgorzata Rajca

GRATULUJEMY!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio