„ŚLĄSK MOJA MAŁA OJCZYZNA”

22 listopada 2017 roku Wiktoria Metz, uczennica klasy IIIB ZSP w Gierałtowicach otrzymała nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii prac plastycznych, w XIV Edycji Regionalnego Konkursu dla dzieci i młodzieży „ŚLĄSK MOJA MAŁA OJCZYZNA – SCHLESIEN MEINE KLEINE HEIMAT". Tegoroczny temat wiodący brzmiał: „Od przyśpiewek ludowych do Wojciecha Kilara, czyli o muzycznym fenomenie Śląska". Główny cel to zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu naszego regionu oraz poszerzenie znajomości kultury, historii i tradycji. Organizatorem konkursu był ZSO Nr 12 SP z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 7 w Gliwicach, a honorowym patronatem przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gliwice oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Podczas gali dla tegorocznych Laureatów Wiktoria Metz otrzymała Dyplom Laureata oraz nagrody od Wiceprezydenta Miasta Gliwice i Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Podziękowanie za przygotowanie Wiktorii wręczono również opiekunce projektu Pani Beacie Stawowy.

dyp Metz 2017

wykonanie strony internetowej: Everest Studio