Komórki w szkole-debata Klubu Dyskusyjnego

Klub Dyskusyjny rozwija skrzydła. W poprzednich latach szkolnych tematem sporów były problemy związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Dyskutowano m. in. o sytuacji na Ukrainie oraz palącym problemie uchodźców. Kierując się łacińską maksymą semper in altum, uczniowie wraz z opiekunem zaproponowali zorganizowanie cyklu spotkań, który będzie dotyczył naszej szkoły. Sferze najbliższej każdemu z nas. Podczas pierwszego spotkania poruszono kwestię obecności komórek w szkole. Dyskusję poprzedziło przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas siódmych oraz klas gimnazjalnych. Podczas wymiany poglądów ukształtowały się dwie skrajne opinie. Zwolennicy jednej z nich uznali, iż komórka jest przydatnym narzędziem, skupiającym w sobie kilka urządzeń. Inni dysputanci, reprezentujący mniejszość, optowali za radykalnym zakazem posiadania i używania komórek na terenie szkoły. W spotkaniu oprócz uczniów uczestniczyły oraz Pani Dyrektor Urszula Cieślik oraz Pani Wicedyrektor Alina Rajca. Każda ze stron brała aktywny udział w spotkaniu, swobodnie wypowiadając swe sądy, nawet te radykalne. Podczas debaty padły bardzo konstruktywne pomysły stworzenia kącika relaksu z dostępem do sieci bezprzewodowej lub zorganizowania gry miejskiej z wykorzystaniem komórek. Godne rozważenia są też pomysły młodzieży, by zezwolić na korzystanie z komórek podczas przerw przy jednoczesnym zaostrzeniu kar za używanie, bez zgody nauczyciela, komórek na zajęciach. Inną godną uwagi propozycją było wprowadzenie zezwolenia na korzystanie z komórek w czasie przerw na jakiś czas, na próbę. Podczas dyskusji pojawiła się sugestia, by zakaz używania komórek był karą dla osób, które na to zasłużyły. Zdjęcia na profesjonalnym poziomie wykonał Grzegorz  Suchan! Kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego będzie dotyczyło punktowego systemu oceniania zachowania, pod hasłem: ,,System punktowy-wychowuje czy demoralizuje?"
Poniżej link do zdjęć. Zapraszamy do przeglądania i komentowania.

Galeria zdjęć

wykonanie strony internetowej: Everest Studio