Spotkanie z p. Witoldem Noconiem

Dnia 17.11.2017r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ale też pasjonatem Straży Pożarnej. Pan Witold przede wszystkim opowiadał o swym wyjeździe do Afryki, gdzie udał się, by szkolić miejscowych strażaków (należy do Ochotniczej Straży Pożarnej). Przekazał nam obraz Etiopii, którą odwiedził w tym roku, jej biedy i ubóstwa, ale też otwartości tamtejszej ludności, gościnności i różnorodności kultury. Prelekcja miała na celu zachęcenie nas do rozwijania pasji, otwarcia na świat i potrzeby innych, a skoro otwarcia na świat, to też zmotywowania do nauki języków obcych...Dziękujemy za kolejne wartościowe spotkanie z Ciekawym Człowiekiem!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio