Druga edycja Projektu Krokus

Korzystając ze sprzyjającej pogody grupa uczniów z klasy IIIA zasadziła krokusy, rozpoczynając, drugą w naszym gimnazjum, edycję Projektu Krokus. W ramach projektu uczniowie sadzą cebulki krokusów. Żółte krokusy upamiętniają 1,5 miliona dzieci, pochodzenia żydowskiego, zamordowanych podczas Holokaustu. Żółte kwiaty przypominają żółtą Gwiazdę Dawida, którą Żydzi byli zmuszeni nosić pod rządami nazistów. Sadzenie krokusów jest powiązane z zajęciami, podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. Projekt Krokus realizowany jest przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście. Projekt pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i prześladowaniami narodowościowymi. Uczniowie poznają znaczenia integracji, szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wyznania. Wystarczy przywołać, iż ofiarami Holokaustu oprócz Żydów byli Romowie, Słowianie zwłaszcza Polacy, mniejszości narodowe, niepełnosprawni oraz osoby homoseksualne. Wiosną krokusy zakwitną, dowodząc, że nawet po najstraszniejszych wydarzeniach możemy mieć nadzieję na lepsze czasy. Kwiaty przypominają, że od wychowania młodego pokolenia zależy przyszłość.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio