Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Barbara Świderska

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 10.00 -  15.30

Środa 8.00 – 11.30, 13.30 – 14.15

Czwartek 8.00 - 10.45, 12.45 – 13.30

Piątek 8.00 - 10.45, 11.45 – 13.35

ZAKRES DZIAŁAŃ:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

DROGI UCZNIU, UCZENNICO!

Nazywam się Ewa Asendy i jestem Twoim szkolnym pedagogiem. Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia - przyjdź do mojego gabinetu. Zapraszam każdego kto:

 • Chce, by Go najzwyczajniej wysłuchać
 • Czuje, że inni Go nie rozumieją, jest samotny
 • Ma kłopoty rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji
 • Ma problemy z uzyskaniem dobrych ocen
 • Chce podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałby pomóc innym, a nie wie w jaki sposób
 • Ma ciekawe pomysły i chce się nimi podzielić
 • Chce popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się lepszej organizacji nauki, bezpiecznego rozwiązywania sporów i konfliktów, czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Chciałby zaplanować swoją karierę zawodową
 • Nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ INNĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE WIESZ, JAK SOBIE PORADZIĆ. WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA.

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM! MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY!

wykonanie strony internetowej: Everest Studio