Pedagodzy

  • Drukuj

Kadra Pedagogiczna 2017/2018
Gimnazjum

1.

Cieślik Urszula

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 2.

Rajca Alina

Wicedyrektor, Nauczyciel chemii

 3.

Bargiel Aleksandra

Nauczyciel języka angielskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 4.

Buchczyk Gabriela

Nauczyciel matematyki i informatyki

5.

Bukowska – Pelc Urszula

Nauczyciel języka niemieckiego

 6.

Czarnota – Wieczorek Barbara

Nauczyciel chemii

 7.

Duda Stefan

Nauczyciel historii, Wychowawca klasy IIIA gimnazjum

 8.

Grzegorzyca Marcin

Nauczyciel wychowania fizycznego

 9.

Hanus Jolanta

Nauczyciel matematyki i fizyki

 10.

Kowalska Tatiana

Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca klasy IIA gimnazjum

 11.

Lubszczyk Grażyna

Nauczyciel zajęć technicznych i informatyki

 12.

Orzech Joanna

Nauczyciel geografii, Wychowawca klasy IIIB gimnazjum

 13.

Prostyńska Agnieszka

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 14.

Rapcia Barbara

Nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

 15.

Schmidt Dariusz

Nauczyciel religii

 16.

Stawowy Beata

Nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych

 17.

Szakoła Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

 18.

Szwedka Adam

Nauczyciel religii i wiedzy o społeczeństwie

 19.

Świderska Barbara

Pedagog szkolny, bibliotekarz

 20.

Tyc Joanna

Nauczyciel technicznych, informatyki

 21.

Więcko Gabriela

Nauczyciel języka polskiego

 22.

Wolińska Anna

Psycholog szkolny

 23.

Zubek Hanna

Nauczyciel wychowania fizycznego