Społeczność

Społeczność

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Barbara Świderska

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

Poniedziałek 8.00 - 14.30

Wtorek 10.00 -  15.30

Środa 8.00 – 11.30, 13.30 – 14.15

Czwartek 8.00 - 10.45, 12.45 – 13.30

Piątek 8.00 - 10.45, 11.45 – 13.35

ZAKRES DZIAŁAŃ:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

DROGI UCZNIU, UCZENNICO!

Nazywam się Ewa Asendy i jestem Twoim szkolnym pedagogiem. Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy lub wsparcia - przyjdź do mojego gabinetu. Zapraszam każdego kto:

 • Chce, by Go najzwyczajniej wysłuchać
 • Czuje, że inni Go nie rozumieją, jest samotny
 • Ma kłopoty rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji
 • Ma problemy z uzyskaniem dobrych ocen
 • Chce podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałby pomóc innym, a nie wie w jaki sposób
 • Ma ciekawe pomysły i chce się nimi podzielić
 • Chce popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się lepszej organizacji nauki, bezpiecznego rozwiązywania sporów i konfliktów, czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Chciałby zaplanować swoją karierę zawodową
 • Nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ INNĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE WIESZ, JAK SOBIE PORADZIĆ. WSPÓLNIE POSZUKAMY ROZWIĄZANIA.

PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM! MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY!

Absolwenci rok 2014/2015

IIIA

 

Wychowawca: mgr Aleksandra Bargiel-Firlit

Uczniowie: Capek Przemysław, Dekarz Marzena, Gieniusz Jadwiga, Groborz Natalia, Gubała Jacek, łuczak Daniel, Miller Damian, Mrozek Marek, Mryka Monika, Nieradzik Wiktoria, Nocoń Wojciech, Nowicki Sebastian, Pacha Klaudia, Pastor Damian, Rajs Bartosz, Skubacz Monika, Spyra Ewa, Śmiłek Wioletta, Tomiczek Julia, Warzecha Katarzyna, Wiszczor Sandra, WłoczkanRadosław, Wuzik Mateusz.

IIIB

 

Wychowawca: mgr Tatiana Kowalska

Uczniowie: Dymarz Patrycja, Ferfecki Adam, Frelich AnnaGawrysiak Edyta, Kasak Dagmara, Kocybik Krystian, Kołtowska Anna, Kroszka Szymon, Kubis Oliwia, Majewska Magdalena, Matysik Katarzyna, Michałek Adam, Opara Jesika, Otrząsek Martyna, Pykało Marek, Slupina Jacek, Socha Adrian, Szpakowski Przemysław, Szulc Szymon, Wiercioch Szymon.

UROCZYSTOŚCI

Cel ogólny:

Kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie u uczniów poczucia przynależności narodowej.
 2. Kształtowanie uczuć patriotycznych.
 3. Przypomnienie ważniejszych faktów historycznych.
 4. Budzenie szacunku do symboli narodowych.
 5. Uświadomienie znaczenia wartości takich jak: wolność, niepodległość i suwerenność.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

http://www.zspgieraltowice.pl/gimnazjum/wydarzenia/1229-narodowe-swieto-niepodleglosci-2013-gim

 

Apel z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989r.

http://www.zspgieraltowice.pl/gimnazjum/wydarzenia/1494-obchody-rocznicy-wyborow-4-czerwca-1989r

KONKURSY

Cel ogólny:

Upowszechniania wśród młodych ludzi znajomości historii.

Cele szczegółowe:

 1. Pogłębianie i umacnianie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych i obywatelskich.
 2. Rozwijanie umiejętności porządkowania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł.
 3. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży.
 4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 5. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

KONKURS MITOLOGICZNY 2014

Uczniowie klas pierwszych mieli okazję sprawdzić swą wiedzę związaną z mitologią w konkursie, który zorganizowano 12 lutego 2014r. W części pierwszej oceniano prezentacje, dotyczące wybranej postaci z mitologii. W części pisemnej uczestnicy rozwiązali test składający się z 29 pytań. Po zwycięstwo sięgnęły Natalia Zawadzkaoraz Natalia Kostrubała. Gratulujemy! Zmagania konkursowe zarejestrowano na filmiku, który można obejrzeć poniżej.

Film

https://www.youtube.com/watch?v=kf_J8gcBLLo


KONKURS ,,CZYM DLA MNIE JEST PATRIOTYZM?"- ROZWIĄZANIE

Premiera filmu ,,Kamienie na szaniec" oraz 15 rocznica wstąpienia Polski do NATO stały się okazją do wszczęcia debaty nad współczesnym rozumieniem patriotyzmu. Zorganizowano konkurs pod hasłem ,,Czym dla mnie jest patriotyzm?" Zmagania konkursowe przebiegały w kilku etapach. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w ankiecie, której omówienie zamieszczono poniżej. Kolejną częścią konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu. Prace oceniała komisja konkursową, w skład której wchodzili nauczyciele: języka polskiego, historii oraz informatyki. Wyniki zamieszczono poniżej. Zapraszam do obejrzenia filmu, relacjonującego konkurs.

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=CbGET0EPcfA

wykonanie strony internetowej: Everest Studio