Społeczność

Nasza szkoła

Archiwum

Wydarzenia rok szkolny:
Poprzednie stony internetowe Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach:

Biblioteka

Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształcenia nauczycieli. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 roku.

ZASOBY BIBLIOTEKI

Biblioteka dysponuje ciekawym księgozbiorem, czasopismami i zbiorami specjalnymi. Gromadzi przede wszystkim opracowania niezbędne w procesie kształcenia, ale i inne - rozwijające zainteresowania czy służące rozrywce.

Literatura popularnonaukowa i naukowa obejmuje książki z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych. Mając na uwadze zainteresowania młodych czytelników biblioteka gromadzi wydawnictwa o tematyce komputerowej, motoryzacyjnej, sportowej.

Dostępna dla wszystkich literatura pedagogiczna może pomóc uczącym w naszej szkole interesująco sprzedać swoją wiedzę i nie zgubić się w meandrach nowej reformy oświatowej, a rodzicom sprostać trudnemu wyzwaniu, jakim jest współczesne wychowanie.

WARSZTAT INFORMACYJNY

Katalog komputerowy „Biały Kruk" umożliwia sprawdzanie z dowolnego komputera, jakie książki posiada biblioteka i czy są one dostępne do wypożyczenia.

GODZINY OTWARCIA 2018/2019

Poniedziałek 9.30 – 12.30

Wtorek 14.00 – 14.30

Środa 11.00 – 14.00

Czwartek 11.00 – 13.30

Piątek 9.00 – 10.30

W razie potrzeby księgozbiór może być udostępniony w innym czasie!!!
W czasie wakacji, ferii i dni wolnych od zajęć lekcyjnych biblioteka nieczynna

 NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Barbara Kowol

 

Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie www biblioteki w zakładce: katalogi biblioteczne, w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odpisania ich zwrotu.
 5. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 9. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 10. Z zasobów multimedialnych korzystają nauczyciele, a uczniowie za zgodą bibliotekarza.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 12. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez cały rok szkolny oraz wypożyczać książki na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń kończący szkołę ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 15. Uczniom gimnazjum wypożyczane są darmowe podręczniki na cały rok szkolny.
 16. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub nieoddania podręcznika uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztu podręcznika. Odwiedź nas na facebook'u:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Gimnazjum-nr-1-w-Gierałtowicach

biblioteka gimnazjum

lub stronie internetowej:  www.biblioteka-gimnazjalna.eu

llllllllllll

 WYDARZENIA ROK SZKOLNY 2018/2019

Biblioteka gimnazjalna w nowej odsłonie

 Z dniem 1.09. 2018 opiekę nad biblioteką gimnazjum objęła pani Barbara Kowol. Została zmieniona dekoracja- odświeżona została gazetka biblioteczna oraz gazetka poświęcona preorientacji zawodowej. Nowy kształt przybrała również gazetka na zewnątrz biblioteki, która ma być nie tylko jej wizytówką, ale zawierać informacje mogące zainteresować uczniów pracą biblioteki: ciekawa książka, konkursy biblioteczne, cytaty z książek zachęcające do sięgania ,, w głąb" książki. W bibliotece dodatkowo zakupiono rozdzielacze działowe, aby działy z książkami były bardziej przejrzyste, a znalezienie książki łatwiejsze. Lampy udekorowano kolorowymi ozdobami z papieru. Wszystkie podjęte działania mają zmierzać do uczynienia biblioteki miejscem przyjaznym dzieciom oraz przekonać do czytania jako jednej z nieodzownych form spędzania czasu wolnego. W drugim półroczu przewiduje się zrobienie ankiety w klasach 7- 3 gimnazjum, aby bardziej poznać potrzeby uczniów w zakresie form aktywności, które chcieliby mieć w bibliotece oraz zakupu dodatkowej literatury, która zachęciłaby do częstszego korzystania z biblioteki i sięgania po ciekawą książkę.

Opiekun biblioteki Barbara Kowol

 

 Konkurs biblioteczny "Spotkanie z małym księciem"

Dnia 9.01. 2019 o godzinie 14.00 we współpracy z polonistami odbył się konkurs biblioteczny do tematu- ,,Spotkanie z Małym Księciem". Konkurs miał formę testu, w którym uczniowie mieli zakreślić poprawną odpowiedź. W konkursie wzięło udział 6 uczniów: 5 z klasy 8, 1 uczennica z klasy 5. 
Z klasy ósmej były to następujące osoby:
1. Julia Janowska 
2. Edyta Masłoń 
3. Marta Slupina 
4. Dominik Adamczyk 
5. Wiktoria Henel 

Z klasy piątej: Aneta Machulik

W pierwszej turze konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż trójka uczniów uzyskała maksymalną liczbę punktów, trójka o jeden punkt mniej. Zdecydowano o drugiej turze, która w podobnej formie odbyła się dnia 16.01.2019 o godzinie 14.00. Uczniom dano jednakże inny test o większym stopniu ttudności.
I miejsce zajęły z tą samą ilością punktów: Edyta Masłoń i Marta Slupina, II- Aneta Machulik, III- Julia Janowska. Nagrody za uczestnictwo w konkursie zostaną wręczone z początkiem następnego miesiąca. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję za udział, a polonistom za pomoc w organizacji tej imprezy.

Opiekun biblioteki
Barbara Kowol

bibl

 

Złota Księga Gimnazjum

Złota Księga Gimnazjum

Zaszczytu wpisu do Złotej Księgi Gimnazjum może dostąpić absolwent, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • uzyskał średnią z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju,
 • uzyskał co najmniej 80% punktów na egzaminie gimnazjalnym.

Rok szkolny 2002/2003

 • Gregor Michał
 • Kuś Ewelina
 • Nocoń Kamila
 • Szolc Mirosława

Rok szkolny 2003/2004

 • Bargiel Anika
 • Jasiulek Tomasz
 • Kachel Marcin
 • Madeja Paweł

Rok szkolny 2004/2005

 • Białaś Anna
 • Draga Szymon
 • Kozak Paweł
 • Krawczyk Dominika
 • Kukowka Justyna
 • Polok Łukasz

Rok szkolny 2006/2007

 • Cieślik Paulina
 • Płaszczyk Magdalena
 • Szpakowska Anna

Rok szkolny 2007/2008

 • Buchczyk Kornelia
 • Ciesielska Marta
 • Fibic Dorota
 • Kalwińska Małgorzata
 • Kłosek Monika
 • Nitsze Monika
 • Ostrowski Jarosław
 • Porwoł Karol

Rok szkolny 2008/2009

 • Dolata Monika
 • Kozakiewicz Michalina
 • Michałek Aleksandra
 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2009/2010

 • Piszczek Roksana
 • Cieślik Karol

Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta

Rok szkolny 2011/2012 

 • Kowalik Karolina
 • Mól Wiktoria 
 • Dyka Anna
 • Adamczyk Błażej
 • Brzózka Dawid
 • Gieniusz Piotr
 • Kaletka Nikola
 • Wochnik Nina

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia
 • Żuk Anna
 • Dudzińska Daria
 • Ofiara Wiktoria

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub
 • Ciesielska Katarzyna
 • Chwolka Aleksandra
 • Kowalski Maciej
 • Strykowaska Dorota
 • Adamczyk Mateusz
 • Gajewski Bartosz

Rok szkolny 2014/2015

 • Dekarz Marzena
 • Gieniusz Jadwiga
 • Frelich Anna
 • Majewska Magdalena
 • Michałek Adam
 • Szpakowski Przemysław

Rok szkolny 2015/2016

 • Katarzyna Adamczyk
 • Julia Płaszczyk
 • Natalia Kostrubała
 • Justyna Żuk
 • Paulina Nieradzik

Rok szkolny 2016/2017

 • Marcin Matera
 • Anna Michalik
 • Adrianna Bednarek
 • Piotr Marcol
 • Martyna Neuman
 • Kamila Slany
 • Błażej Mól
 • Michał Szendzielorz

Rok szkolny 2017/2018

 • Mateusz Dembia
 • Bartosz Markiewka
 • Szymon Szolc
 • Bartosz Grobosz
 • Magdalena Mikołaj
 • Angelika Nieradzik

 

Prymus Gimnazjum

Tytułem "Prymus Gimnazjum" może być wyróżniony uczeń, który spełnia następujące warunki:

 • uzyskał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego,
 • wykazał się dużym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

 Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta
 • Kowalik Karolina

Rok szkolny 2011/2012

 • Kowalik Karolina
 • Żuk Anna
 • Mandalka Emilia
 • Wiaterek Jakub
 • Gieniusz Piotr
 • Dyka Anna
 • Mól Wiktoria

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia
 • Wiaterek Jakub 

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub

Rok szkolny 2016/2017

 • Dembia Mateusz
 • Matera Marcin

Rok szkolny 2017/2018

 • Dembia Mateusz
 • Piotrowski Dawid

 

Gimnazjalista Roku

Tytułem "Gimnazjalista Roku" może być wyróżniony absolwent Gimnazjum, który:

 • spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem,
 • osiągnął najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego, jednak nie niższy niż 80% ogólnej liczby punktów do zdobycia,
 • został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2010/2011

 • Rożek Marta

Rok szkolny 2011/2012

 • Kowalik Karolina

Rok szkolny 2012/2013 

 • Mandalka Emilia

Rok szkolny 2013/2014

 • Wiaterek Jakub

Rok szkolny 2016/2017

 • Matera Marcin

Rok szkolny 2017/2018

 • Dembia Mateusz

 

Projekt Comenius

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

http://comenius-water.eu

Coemius web

 


COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół

Wraz z rokiem szkolnym 2010/2011 w naszym gimnazjum rozpoczyna się realizacja projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Czas trwania projektu przewidziany jest na dwa lata. W każdym miesiącu uczniowie pracować będą nad kolejnymi zadaniami. Młodzież będzie realizować wiele wspólnych przedsięwzięć wraz z uczniami z Francji i Turcji, a językiem komunikacji będzie język angielski. Nasze partnerskie szkoły znajdują się w miejscowościach Lorient we Francji oraz Hatay w Turcji.

Szkoła otrzymała dotację z Komisji Europejskiej (program ?Uczenie się przez całe życie"), która pozwoli uczniom pojechać z wizytą do szkół partnerskich, poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje, a także wspólnie pracować nad zadaniami wynikającymi z projektu.

Projekt skupia się na tematyce ekologicznej. Ma na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat problemów środowiskowych, szczególnie dotyczących zanieczyszczenia wody.

Tytuł projektu - Where Are The European Rivers? - to przekorne pytanie o stan wód w europejskich rzekach, a w szczególności w rzekach w naszym kraju.

Cele projektu:

Promowanie postaw proekologicznych

Zapoznanie się ze stanem wód w okolicy i regionie - poszukiwanie informacji, badanie stanu wód pod kątem różnych zanieczyszczeń (warsztaty)

Praca zespołowa - utworzenie szkolnego klubu Comeniusa, doskonalenie umiejętności współpracy oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności

Doskonalenie umiejętności językowych - komunikacja ze szkołami partnerskimi w języku angielskim, nauka przydatnych zwrotów w języku francuskim i tureckim

Stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych - utworzenie strony internetowej, projektowanie ulotek, kalendarza i plakatów, prowadzenie dokumentacji filmowej z działań i wyjazdów (DVD)

Poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich

Nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z Francji i Turcji - wyjazdy uczniów oraz przyjęcie gości w naszej szkole

W trakcie trwania rundy selekcyjnej 2010 do Narodowej Agencji programu Comenius wpłynęły 1053 wnioski o dotację na realizację projektów, z czego 952 dotyczyły Projektów Wielostronnych. Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej do realizacji zatwierdzono 434 projekty. Wśród nich znalazł się także nasz projekt.

Szczegółowe informacje na temat Programu Comenius można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl


In September 2010 Gimnazjum in Gierałtowice joined the Comenius Multilateral School Partnership Programme and has been carrying out the project : Where Are The European Rivers?

The project refers to ecological issues and aims to make the students aware of the environmental problems, in particular concerning water pollution. The project is supposed to last for two years. Gimnazjum cooperates with two partner schools: French school in Lorient and Turkish in Hatay. The language of communication in the project is English.

Thanks to the EU grant (Lifelong Learning Programme) groups of students and teachers from partner schools can visit one another. Young people can meet their peers, learn about their interests, traditions and together work on the project tasks. Teachers share their pedagogical experiences and familiarize with teaching approaches and school management in different countries.

Aleksandra Bargiel-Firlit 


 Warsztaty ekologiczne

10 maja grupa uczniów klas III wzięła udział w wycieczce edukacyjnej w ramach projektu Comenius - ?WATER". Pierwszym punktem programu była wizyta w Katowickiej oczyszczalni ścieków GIGABLOK. Jest to jedna z najnowocześniejszych oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych: azotu i fosforu. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Uczniowie spotkali się z pracownikiem Fundacji Ekologicznej Silesia - panią Joanną Cybulską, która przygotowała prezentację o wodzie, źródłach zanieczyszczeń i sposobach badania jakości wody. Następnie dyrektor oczyszczalni pan Grzegorz Grabka opowiedział o jej funkcjonowaniu, etapach oczyszczania ścieków i wykorzystaniu biomasy. Młodzież została oprowadzona po całym obiekcie, by mogła prześledzić etapy pracy oczyszczalni.Drugim punktem w programie wycieczki była wizyta nad zbiornikiem wody w Goczałkowicach. Tutaj kierownik, pan Andrzej Siudy zapoznał nas z historią zbiornika, jego funkcji ochrony przeciwpowodziowej, a także zaopatrywaniu w wodę aglomeracji śląskiej. Spacerując po zaporze mogliśmy zobaczyć ujęcia wody, przelew burzowy, byliśmy także w hali zamknięć spustu dennego. Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka - mini rejs po zalewie. Następnie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do pobliskiego ośrodka jeździeckiego, gdzie miło spędziliśmy czas przy ognisku. Uczniowie przeprowadzili także analizę próbek wody, pobranych wcześniej w różnych miejscach. Chętni mogli również pojeździć konno. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, ale przede pogłębił wiedzę na temat gospodarki wodnej, zanieczyszczeniach wody i jej oczyszczaniu.


Konkurs fotograficzny

Woda wokół nas

W naszej szkole realizujemy projekt partnerskiej współpracy szkół Comenius o nazwie ?Where Are The European Rivers?" - w skrócie WATER, co sprawia, że temat wody i zanieczyszczeń zbiorników wodnych jest nam szczególnie bliski. Dlatego też chętnie włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca.

Już kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali plakaty w języku angielskim, dotyczące polskich rzek, które później znalazły się na wystawie. Uczniowie zgłaszali także swoje prace fotograficzne do konkursu ?Woda wokół nas". Wszystkie zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie, a uczniowie przez cały dzień mogli głosować na najlepsze ich zdaniem prace. Zwyciężyło zdjęcie Krystiana Kocura z kl. II b. Drugie miejsce zajęła praca Katarzyny Zubek z kl. III b, natomiast na trzecim miejscu znalazły się dwie prace, które zdobyły jednakową liczbę głosów - zdjęcie Joanny Krężel z kl. III a i Krystiana Kocura.

Kolejny konkurs zorganizowany tego dnia dotyczył wiedzy ekologicznej - by wziąć w nim udział należało odpowiedzieć na 8 pytań i wypełnić kartę konkursową. Uczniowie klas III i II uczestniczyli także w projekcji filmu ?Święta woda", poruszającego temat problemu ograniczenia dostępu do wody pitnej mieszkańców Indii, z powodu ekspansywnej działalności firmy Coca-Cola.


W dniach 20-27 maja bieżącego roku odbył się wyjazd do szkoły partnerskiej w Lorient we Francji w ramach projektu Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. W wyjeździe uczestniczyło dziesięciu uczniów, trzech nauczycieli oraz pan dyrektor. Podróżowaliśmy autobusem, samolotem, metrem i pociągiem TGV. W drodze do Lorient zatrzymaliśmy się w Paryżu, gdzie spotkaliśmy się z grupą naszych partnerów z Turcji. Mieliśmy okazję podziwiać piękno francuskiej stolicy. Uczniowie fotografowali Sekwanę zbierając materiał do kalendarza na rok 2012, który będzie zawierał prace przedstawiające rzeki i zbiorniki wodne, ważne dla każdego z krajów partnerskich.

W Lorient uczniowie zamieszkali u rodzin swoich kolegów. Codziennie rano spotykaliśmy się w szkole na warsztatach, a popołudniami wyruszaliśmy na wycieczki edukacyjne: do l'Odyssaum - muzeum, gdzie odbyła się lekcja przyrodnicza, poświęcona rzece Scorff i żyjącym w niej łososiom, ich wędrówce do morza i z powrotem w górę rzeki; do Oceanopolis w miejscowości Brest, by zapoznać się z podwodnym światem zwierząt; do Portu Louis, u ujścia rzek Blavet i Scorff - ważnego miejsca dla regionu, a także do malowniczo położonego opactwa Mont-Saint-Michel, miejsca, które od 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W szkole uczniowie dzielili się wiadomościami o swoich krajach: tradycjach, geografii, codziennym życiu. W grupach pracowali nad prezentacjami dotyczącymi stanu wód, a także zastanawiali się, co możemy zrobić by zmienić ten stan, planowali konkretne działania jakie podejmować będą w swoich regionach. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie, poznali codzienne obowiązki francuskich kolegów. Podróż różnymi środkami transportu była także dużym przeżyciem. Uczniowie świetnie poradzili sobie w nowym miejscu, stali się bardziej odpowiedzialni i odważni. W kontaktach z rówieśnikami byli otwarci i serdeczni, wzajemnie uczyli się najpotrzebniejszych zwrotów w języku francuskim, tureckim i polskim. Trzeba przyznać, że poziom znajomości języka angielskiego naszych uczniów znacznie przewyższał umiejętności tureckich i francuskich kolegów. Nauczyciele mieli okazję poznać aspekty pracy w szkole francuskiej, dowiedzieli się wiele na temat systemu edukacji. Często omawiali metody pracy z uczniami, wymieniali doświadczenia związane z nauczaniem, a także zarządzaniem placówką oświatową. Kolejny wyjazd w ramach projektu już w październiku, tym razem do Turcji. 21 grudnia tj. czwartek w naszej szkole,odbył się "Comenius Day" poświęcony wizycie w Turcji w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół, programu "Uczenie się przez całe życie". Podczas dnia tureckiego przedstawiono dokładną relację z pobytu grupy naszych gimnazjalistów w tureckiej prowincji Hatay.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio