Społeczność

Świetlica

 

 

 

Strona świetlicy szkolnej http://www.zspgieraltowice.pl/swietlica/

Zapraszamy codziennie dzieci klas I ? VI, które nie mogą mieć zapewnionej opieki rodziców w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Obok swobodnych zabaw, odrabiania lekcji, spacerów, gier i zabaw świetlica oferuje liczne sekcje.

Zapewniamy dzieciom:

  • warunki do nauki własnej,
  • pomoc w nauce, wdrażamy do samodzielnej pracy umysłowej poprzez udział dzieci w różnych formach zajęć,
  • ujawniamy i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia,
  • często organizujemy gry i zabawy ruchowe na powietrzu,
  • dbamy o zdrowie i rozwijamy nawyki higieny osobistej,
  • rozwijamy samodzielność, samorządność oraz aktywność społeczną,
  • rozwijamy szeroką współpracę z wychowawcami uczniów, pedagogiem szkolnym, logopedą, biblioteką

 W roku szkolnym 2011/2012 świetlica czynna w godzinach 7.30-16.00

 Nauczyciele sprawujący opiekę wychowawczo - dydaktyczną w roku szkolnym: 2011/2012

mgr Beata Kulasa (13h) sekcje:

poniedziałek od 8.00: spotkania z książką w ramach akcji CPCD oraz układania puzzli

czwartek od 13.40 haft matematyczny

piątek od 8.00: origami o 9.00 szycie i wyszywanie

mgr Urszula Ficek (10h) sekcje:

wtorek 13.40 zabawy ruchowe

czwartek 11.45 zajęcia ruchowe "Gimnastyka dla smyka"

mgr Zdzisława Popiel (10h) sekcje:

środa 8.00 gry i zabawy ruchowe o 14.00 zajęcia plastyczne

piątek 14.00 spotkanie z ciekawymi filmami, projekcje DVD i CD

mgr Małgorzata Socha (6h)sekcja:

wtorek 9.30 spotkanie z książką przygodową

wykonanie strony internetowej: Everest Studio