Projekt Comenius

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu:

http://comenius-water.eu

Coemius web

 


COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół

Wraz z rokiem szkolnym 2010/2011 w naszym gimnazjum rozpoczyna się realizacja projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Czas trwania projektu przewidziany jest na dwa lata. W każdym miesiącu uczniowie pracować będą nad kolejnymi zadaniami. Młodzież będzie realizować wiele wspólnych przedsięwzięć wraz z uczniami z Francji i Turcji, a językiem komunikacji będzie język angielski. Nasze partnerskie szkoły znajdują się w miejscowościach Lorient we Francji oraz Hatay w Turcji.

Szkoła otrzymała dotację z Komisji Europejskiej (program ?Uczenie się przez całe życie"), która pozwoli uczniom pojechać z wizytą do szkół partnerskich, poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje, a także wspólnie pracować nad zadaniami wynikającymi z projektu.

Projekt skupia się na tematyce ekologicznej. Ma na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat problemów środowiskowych, szczególnie dotyczących zanieczyszczenia wody.

Tytuł projektu - Where Are The European Rivers? - to przekorne pytanie o stan wód w europejskich rzekach, a w szczególności w rzekach w naszym kraju.

Cele projektu:

Promowanie postaw proekologicznych

Zapoznanie się ze stanem wód w okolicy i regionie - poszukiwanie informacji, badanie stanu wód pod kątem różnych zanieczyszczeń (warsztaty)

Praca zespołowa - utworzenie szkolnego klubu Comeniusa, doskonalenie umiejętności współpracy oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności

Doskonalenie umiejętności językowych - komunikacja ze szkołami partnerskimi w języku angielskim, nauka przydatnych zwrotów w języku francuskim i tureckim

Stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych - utworzenie strony internetowej, projektowanie ulotek, kalendarza i plakatów, prowadzenie dokumentacji filmowej z działań i wyjazdów (DVD)

Poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich

Nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z Francji i Turcji - wyjazdy uczniów oraz przyjęcie gości w naszej szkole

W trakcie trwania rundy selekcyjnej 2010 do Narodowej Agencji programu Comenius wpłynęły 1053 wnioski o dotację na realizację projektów, z czego 952 dotyczyły Projektów Wielostronnych. Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej do realizacji zatwierdzono 434 projekty. Wśród nich znalazł się także nasz projekt.

Szczegółowe informacje na temat Programu Comenius można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl


In September 2010 Gimnazjum in Gierałtowice joined the Comenius Multilateral School Partnership Programme and has been carrying out the project : Where Are The European Rivers?

The project refers to ecological issues and aims to make the students aware of the environmental problems, in particular concerning water pollution. The project is supposed to last for two years. Gimnazjum cooperates with two partner schools: French school in Lorient and Turkish in Hatay. The language of communication in the project is English.

Thanks to the EU grant (Lifelong Learning Programme) groups of students and teachers from partner schools can visit one another. Young people can meet their peers, learn about their interests, traditions and together work on the project tasks. Teachers share their pedagogical experiences and familiarize with teaching approaches and school management in different countries.

Aleksandra Bargiel-Firlit 


 Warsztaty ekologiczne

10 maja grupa uczniów klas III wzięła udział w wycieczce edukacyjnej w ramach projektu Comenius - ?WATER". Pierwszym punktem programu była wizyta w Katowickiej oczyszczalni ścieków GIGABLOK. Jest to jedna z najnowocześniejszych oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych: azotu i fosforu. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Uczniowie spotkali się z pracownikiem Fundacji Ekologicznej Silesia - panią Joanną Cybulską, która przygotowała prezentację o wodzie, źródłach zanieczyszczeń i sposobach badania jakości wody. Następnie dyrektor oczyszczalni pan Grzegorz Grabka opowiedział o jej funkcjonowaniu, etapach oczyszczania ścieków i wykorzystaniu biomasy. Młodzież została oprowadzona po całym obiekcie, by mogła prześledzić etapy pracy oczyszczalni.Drugim punktem w programie wycieczki była wizyta nad zbiornikiem wody w Goczałkowicach. Tutaj kierownik, pan Andrzej Siudy zapoznał nas z historią zbiornika, jego funkcji ochrony przeciwpowodziowej, a także zaopatrywaniu w wodę aglomeracji śląskiej. Spacerując po zaporze mogliśmy zobaczyć ujęcia wody, przelew burzowy, byliśmy także w hali zamknięć spustu dennego. Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka - mini rejs po zalewie. Następnie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do pobliskiego ośrodka jeździeckiego, gdzie miło spędziliśmy czas przy ognisku. Uczniowie przeprowadzili także analizę próbek wody, pobranych wcześniej w różnych miejscach. Chętni mogli również pojeździć konno. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, ale przede pogłębił wiedzę na temat gospodarki wodnej, zanieczyszczeniach wody i jej oczyszczaniu.


Konkurs fotograficzny

Woda wokół nas

W naszej szkole realizujemy projekt partnerskiej współpracy szkół Comenius o nazwie ?Where Are The European Rivers?" - w skrócie WATER, co sprawia, że temat wody i zanieczyszczeń zbiorników wodnych jest nam szczególnie bliski. Dlatego też chętnie włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Wody, który przypada 22 marca.

Już kilka dni wcześniej uczniowie przygotowali plakaty w języku angielskim, dotyczące polskich rzek, które później znalazły się na wystawie. Uczniowie zgłaszali także swoje prace fotograficzne do konkursu ?Woda wokół nas". Wszystkie zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie, a uczniowie przez cały dzień mogli głosować na najlepsze ich zdaniem prace. Zwyciężyło zdjęcie Krystiana Kocura z kl. II b. Drugie miejsce zajęła praca Katarzyny Zubek z kl. III b, natomiast na trzecim miejscu znalazły się dwie prace, które zdobyły jednakową liczbę głosów - zdjęcie Joanny Krężel z kl. III a i Krystiana Kocura.

Kolejny konkurs zorganizowany tego dnia dotyczył wiedzy ekologicznej - by wziąć w nim udział należało odpowiedzieć na 8 pytań i wypełnić kartę konkursową. Uczniowie klas III i II uczestniczyli także w projekcji filmu ?Święta woda", poruszającego temat problemu ograniczenia dostępu do wody pitnej mieszkańców Indii, z powodu ekspansywnej działalności firmy Coca-Cola.


W dniach 20-27 maja bieżącego roku odbył się wyjazd do szkoły partnerskiej w Lorient we Francji w ramach projektu Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. W wyjeździe uczestniczyło dziesięciu uczniów, trzech nauczycieli oraz pan dyrektor. Podróżowaliśmy autobusem, samolotem, metrem i pociągiem TGV. W drodze do Lorient zatrzymaliśmy się w Paryżu, gdzie spotkaliśmy się z grupą naszych partnerów z Turcji. Mieliśmy okazję podziwiać piękno francuskiej stolicy. Uczniowie fotografowali Sekwanę zbierając materiał do kalendarza na rok 2012, który będzie zawierał prace przedstawiające rzeki i zbiorniki wodne, ważne dla każdego z krajów partnerskich.

W Lorient uczniowie zamieszkali u rodzin swoich kolegów. Codziennie rano spotykaliśmy się w szkole na warsztatach, a popołudniami wyruszaliśmy na wycieczki edukacyjne: do l'Odyssaum - muzeum, gdzie odbyła się lekcja przyrodnicza, poświęcona rzece Scorff i żyjącym w niej łososiom, ich wędrówce do morza i z powrotem w górę rzeki; do Oceanopolis w miejscowości Brest, by zapoznać się z podwodnym światem zwierząt; do Portu Louis, u ujścia rzek Blavet i Scorff - ważnego miejsca dla regionu, a także do malowniczo położonego opactwa Mont-Saint-Michel, miejsca, które od 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W szkole uczniowie dzielili się wiadomościami o swoich krajach: tradycjach, geografii, codziennym życiu. W grupach pracowali nad prezentacjami dotyczącymi stanu wód, a także zastanawiali się, co możemy zrobić by zmienić ten stan, planowali konkretne działania jakie podejmować będą w swoich regionach. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie, poznali codzienne obowiązki francuskich kolegów. Podróż różnymi środkami transportu była także dużym przeżyciem. Uczniowie świetnie poradzili sobie w nowym miejscu, stali się bardziej odpowiedzialni i odważni. W kontaktach z rówieśnikami byli otwarci i serdeczni, wzajemnie uczyli się najpotrzebniejszych zwrotów w języku francuskim, tureckim i polskim. Trzeba przyznać, że poziom znajomości języka angielskiego naszych uczniów znacznie przewyższał umiejętności tureckich i francuskich kolegów. Nauczyciele mieli okazję poznać aspekty pracy w szkole francuskiej, dowiedzieli się wiele na temat systemu edukacji. Często omawiali metody pracy z uczniami, wymieniali doświadczenia związane z nauczaniem, a także zarządzaniem placówką oświatową. Kolejny wyjazd w ramach projektu już w październiku, tym razem do Turcji. 21 grudnia tj. czwartek w naszej szkole,odbył się "Comenius Day" poświęcony wizycie w Turcji w ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół, programu "Uczenie się przez całe życie". Podczas dnia tureckiego przedstawiono dokładną relację z pobytu grupy naszych gimnazjalistów w tureckiej prowincji Hatay.

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio