Projekt Comenius

W dniach 20-27 maja bieżącego roku odbył się wyjazd do szkoły partnerskiej w Lorient we Francji w ramach projektu Comenius - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. W wyjeździe uczestniczyło dziesięciu uczniów, trzech nauczycieli oraz pan dyrektor. Podróżowaliśmy autobusem, samolotem, metrem i pociągiem TGV. W drodze do Lorient zatrzymaliśmy się w Paryżu, gdzie spotkaliśmy się z grupą naszych partnerów z Turcji. Mieliśmy okazję podziwiać piękno francuskiej stolicy. Uczniowie fotografowali Sekwanę zbierając materiał do kalendarza na rok 2012, który będzie zawierał prace przedstawiające rzeki i zbiorniki wodne, ważne dla każdego z krajów partnerskich.

W Lorient uczniowie zamieszkali u rodzin swoich kolegów. Codziennie rano spotykaliśmy się w szkole na warsztatach, a popołudniami wyruszaliśmy na wycieczki edukacyjne: do l'Odyssaum - muzeum, gdzie odbyła się lekcja przyrodnicza, poświęcona rzece Scorff i żyjącym w niej łososiom, ich wędrówce do morza i z powrotem w górę rzeki; do Oceanopolis w miejscowości Brest, by zapoznać się z podwodnym światem zwierząt; do Portu Louis, u ujścia rzek Blavet i Scorff - ważnego miejsca dla regionu, a także do malowniczo położonego opactwa Mont-Saint-Michel, miejsca, które od 1979 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

W szkole uczniowie dzielili się wiadomościami o swoich krajach: tradycjach, geografii, codziennym życiu. W grupach pracowali nad prezentacjami dotyczącymi stanu wód, a także zastanawiali się, co możemy zrobić by zmienić ten stan, planowali konkretne działania jakie podejmować będą w swoich regionach. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie, poznali codzienne obowiązki francuskich kolegów. Podróż różnymi środkami transportu była także dużym przeżyciem. Uczniowie świetnie poradzili sobie w nowym miejscu, stali się bardziej odpowiedzialni i odważni. W kontaktach z rówieśnikami byli otwarci i serdeczni, wzajemnie uczyli się najpotrzebniejszych zwrotów w języku francuskim, tureckim i polskim. Trzeba przyznać, że poziom znajomości języka angielskiego naszych uczniów znacznie przewyższał umiejętności tureckich i francuskich kolegów. Nauczyciele mieli okazję poznać aspekty pracy w szkole francuskiej, dowiedzieli się wiele na temat systemu edukacji. Często omawiali metody pracy z uczniami, wymieniali doświadczenia związane z nauczaniem, a także zarządzaniem placówką oświatową. Kolejny wyjazd w ramach projektu już w październiku, tym razem do Turcji. 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio