Projekt Comenius

 Warsztaty ekologiczne

10 maja grupa uczniów klas III wzięła udział w wycieczce edukacyjnej w ramach projektu Comenius - ?WATER". Pierwszym punktem programu była wizyta w Katowickiej oczyszczalni ścieków GIGABLOK. Jest to jedna z najnowocześniejszych oczyszczalnia typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych: azotu i fosforu. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m3 ścieków. Uczniowie spotkali się z pracownikiem Fundacji Ekologicznej Silesia - panią Joanną Cybulską, która przygotowała prezentację o wodzie, źródłach zanieczyszczeń i sposobach badania jakości wody. Następnie dyrektor oczyszczalni pan Grzegorz Grabka opowiedział o jej funkcjonowaniu, etapach oczyszczania ścieków i wykorzystaniu biomasy. Młodzież została oprowadzona po całym obiekcie, by mogła prześledzić etapy pracy oczyszczalni.Drugim punktem w programie wycieczki była wizyta nad zbiornikiem wody w Goczałkowicach. Tutaj kierownik, pan Andrzej Siudy zapoznał nas z historią zbiornika, jego funkcji ochrony przeciwpowodziowej, a także zaopatrywaniu w wodę aglomeracji śląskiej. Spacerując po zaporze mogliśmy zobaczyć ujęcia wody, przelew burzowy, byliśmy także w hali zamknięć spustu dennego. Na zakończenie czekała nas miła niespodzianka - mini rejs po zalewie. Następnie udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do pobliskiego ośrodka jeździeckiego, gdzie miło spędziliśmy czas przy ognisku. Uczniowie przeprowadzili także analizę próbek wody, pobranych wcześniej w różnych miejscach. Chętni mogli również pojeździć konno. Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, ale przede pogłębił wiedzę na temat gospodarki wodnej, zanieczyszczeniach wody i jej oczyszczaniu.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio