Projekt Comenius

COMENIUS - Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół

Wraz z rokiem szkolnym 2010/2011 w naszym gimnazjum rozpoczyna się realizacja projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. Czas trwania projektu przewidziany jest na dwa lata. W każdym miesiącu uczniowie pracować będą nad kolejnymi zadaniami. Młodzież będzie realizować wiele wspólnych przedsięwzięć wraz z uczniami z Francji i Turcji, a językiem komunikacji będzie język angielski. Nasze partnerskie szkoły znajdują się w miejscowościach Lorient we Francji oraz Hatay w Turcji.

Szkoła otrzymała dotację z Komisji Europejskiej (program ?Uczenie się przez całe życie"), która pozwoli uczniom pojechać z wizytą do szkół partnerskich, poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje, a także wspólnie pracować nad zadaniami wynikającymi z projektu.

Projekt skupia się na tematyce ekologicznej. Ma na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat problemów środowiskowych, szczególnie dotyczących zanieczyszczenia wody.

Tytuł projektu - Where Are The European Rivers? - to przekorne pytanie o stan wód w europejskich rzekach, a w szczególności w rzekach w naszym kraju.

Cele projektu:

Promowanie postaw proekologicznych

Zapoznanie się ze stanem wód w okolicy i regionie - poszukiwanie informacji, badanie stanu wód pod kątem różnych zanieczyszczeń (warsztaty)

Praca zespołowa - utworzenie szkolnego klubu Comeniusa, doskonalenie umiejętności współpracy oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności

Doskonalenie umiejętności językowych - komunikacja ze szkołami partnerskimi w języku angielskim, nauka przydatnych zwrotów w języku francuskim i tureckim

Stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych - utworzenie strony internetowej, projektowanie ulotek, kalendarza i plakatów, prowadzenie dokumentacji filmowej z działań i wyjazdów (DVD)

Poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich

Nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z Francji i Turcji - wyjazdy uczniów oraz przyjęcie gości w naszej szkole

W trakcie trwania rundy selekcyjnej 2010 do Narodowej Agencji programu Comenius wpłynęły 1053 wnioski o dotację na realizację projektów, z czego 952 dotyczyły Projektów Wielostronnych. Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej do realizacji zatwierdzono 434 projekty. Wśród nich znalazł się także nasz projekt.

Szczegółowe informacje na temat Programu Comenius można znaleźć na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl

wykonanie strony internetowej: Everest Studio