Osiągnięcia

 „Pamiętaj pracuj bezpiecznie"

Konkurs jest sprawdzianem wiadomości z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie higienie pracy w rolnictwie, ubezpieczeń społecznych rolników i znajomości zagadnień związanych z dopłatami do polskiego rolnictwa uczniów gimnazjów powiatu gliwickiego. Organizatorami konkursu promującego zasady bezpieczeństwa pracy są: Starostwo Powiatowe w Gliwicach przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Śląską Izbą Rolniczą.

  • 2005 - III miejsce drużynowo (Barbara Szołtysek, Magdalena Flatau, Angelika Szmaj)
  • 2007 - II miejsce Pauliny Cieślik oraz II miejsce drużynowo (Monika Kłosek, Krystyna Szolc, Paulina Cieślik)
  • 2008 - II miejsce Moniki Kłosek oraz III miejsce drużynowo (Monika Kozubek, Monika Kłosek, Karol Tomula)
  • 2009 - II miejsce Krystyny Szolc oraz I miejsce drużynowo (Krystyna Szolc, Sylwia Szulc, Joachim Szolc)
  • 2010 - I miejsce Sylwii Szulc
  • 2011 - IV miejsce Joachima Szolc
  • 2012 - wyróżnienie dla Daniela Kuchty
  • 2013 - III miejsce Bartosz Gajewski oraz II miejsce drużynowo (Dorota Strykowska, Dominika Paczka, Bartosz Gajewski)
wykonanie strony internetowej: Everest Studio