Osiągnięcia

Jo Wom Godom

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół oraz dorośli, którzy zaprezentują własny lub literacki tekst w gwarze śląskiej. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja zanikającej gwary śląskiej i literatury w gwarze śląskiej oraz dokumentacja fonograficzna i pisemna gwary. Organizatorem jest Ognisko Pracy Twórczej w Zabrzu.

  • 2007 - II miejsce dla Moniki Nitsze w kategorii młodzieży gimnazjalnej
  • 2008 - I miejsce dla Dominiki Jałowieckiej oraz II miejsce dla Sylwii Szulc
  • 2010 I miejsce Daniel Kuchta oraz wyróżnienie dla Adrianny Rajcy
wykonanie strony internetowej: Everest Studio