Biblioteka

Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształcenia nauczycieli. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 roku.

ZASOBY BIBLIOTEKI

Biblioteka dysponuje ciekawym księgozbiorem, czasopismami i zbiorami specjalnymi. Gromadzi przede wszystkim opracowania niezbędne w procesie kształcenia, ale i inne - rozwijające zainteresowania czy służące rozrywce.

Literatura popularnonaukowa i naukowa obejmuje książki z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych. Mając na uwadze zainteresowania młodych czytelników biblioteka gromadzi wydawnictwa o tematyce komputerowej, motoryzacyjnej, sportowej.

Dostępna dla wszystkich literatura pedagogiczna może pomóc uczącym w naszej szkole interesująco sprzedać swoją wiedzę i nie zgubić się w meandrach nowej reformy oświatowej, a rodzicom sprostać trudnemu wyzwaniu, jakim jest współczesne wychowanie.

WARSZTAT INFORMACYJNY

Katalog komputerowy „Biały Kruk" umożliwia sprawdzanie z dowolnego komputera, jakie książki posiada biblioteka i czy są one dostępne do wypożyczenia.

GODZINY OTWARCIA 2018/2019

Poniedziałek 9.30 – 12.30

Wtorek 14.00 – 14.30

Środa 11.00 – 14.00

Czwartek 11.00 – 13.30

Piątek 9.00 – 10.30

W razie potrzeby księgozbiór może być udostępniony w innym czasie!!!
W czasie wakacji, ferii i dni wolnych od zajęć lekcyjnych biblioteka nieczynna

 NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Barbara Kowol

 

Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie www biblioteki w zakładce: katalogi biblioteczne, w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odpisania ich zwrotu.
 5. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 9. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 10. Z zasobów multimedialnych korzystają nauczyciele, a uczniowie za zgodą bibliotekarza.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 12. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez cały rok szkolny oraz wypożyczać książki na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń kończący szkołę ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 15. Uczniom gimnazjum wypożyczane są darmowe podręczniki na cały rok szkolny.
 16. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub nieoddania podręcznika uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztu podręcznika. Odwiedź nas na facebook'u:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Gimnazjum-nr-1-w-Gierałtowicach

biblioteka gimnazjum

lub stronie internetowej:  www.biblioteka-gimnazjalna.eu

llllllllllll

 WYDARZENIA ROK SZKOLNY 2018/2019

Biblioteka gimnazjalna w nowej odsłonie

 

 Z dniem 1.09. 2018 opiekę nad biblioteką gimnazjum objęła pani Barbara Kowol. Została zmieniona dekoracja- odświeżona została gazetka biblioteczna oraz gazetka poświęcona preorientacji zawodowej. Nowy kształt przybrała również gazetka na zewnątrz biblioteki, która ma być nie tylko jej wizytówką, ale zawierać informacje mogące zainteresować uczniów pracą biblioteki: ciekawa książka, konkursy biblioteczne, cytaty z książek zachęcające do sięgania ,, w głąb" książki. W bibliotece dodatkowo zakupiono rozdzielacze działowe, aby działy z książkami były bardziej przejrzyste, a znalezienie książki łatwiejsze. Lampy udekorowano kolorowymi ozdobami z papieru. Wszystkie podjęte działania mają zmierzać do uczynienia biblioteki miejscem przyjaznym dzieciom oraz przekonać do czytania jako jednej z nieodzownych form spędzania czasu wolnego. W drugim półroczu przewiduje się zrobienie ankiety w klasach 7- 3 gimnazjum, aby bardziej poznać potrzeby uczniów w zakresie form aktywności, które chcieliby mieć w bibliotece oraz zakupu dodatkowej literatury, która zachęciłaby do częstszego korzystania z biblioteki i sięgania po ciekawą książkę.

Opiekun biblioteki Barbara Kowol

 

 Konkurs biblioteczny "Spotkanie z małym księciem"

 

Dnia 9.01. 2019 o godzinie 14.00 we współpracy z polonistami odbył się konkurs biblioteczny do tematu- ,,Spotkanie z Małym Księciem". Konkurs miał formę testu, w którym uczniowie mieli zakreślić poprawną odpowiedź. W konkursie wzięło udział 6 uczniów: 5 z klasy 8, 1 uczennica z klasy 5. 
Z klasy ósmej były to następujące osoby:
1. Julia Janowska 
2. Edyta Masłoń 
3. Marta Slupina 
4. Dominik Adamczyk 
5. Wiktoria Henel 

Z klasy piątej: Aneta Machulik

W pierwszej turze konkurs nie został rozstrzygnięty, gdyż trójka uczniów uzyskała maksymalną liczbę punktów, trójka o jeden punkt mniej. Zdecydowano o drugiej turze, która w podobnej formie odbyła się dnia 16.01.2019 o godzinie 14.00. Uczniom dano jednakże inny test o większym stopniu ttudności.
I miejsce zajęły z tą samą ilością punktów: Edyta Masłoń i Marta Slupina, II- Aneta Machulik, III- Julia Janowska. Nagrody za uczestnictwo w konkursie zostaną wręczone z początkiem następnego miesiąca. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję za udział, a polonistom za pomoc w organizacji tej imprezy.

Opiekun biblioteki
Barbara Kowol

bibl

 

 

Podsumowanie wyników ankiety online dotyczącej biblioteki dla klas 7- 3 gimnazjum

W ankiecie online przeprowadzonej dla uczniów klas 7- 3 na przełomie marca i kwietnia 2019 uczestniczyło 19 uczniów. Pytania dotyczyły rodzaju czytanej literatury, sposobu gromadzenia własnego księgozbioru, księgozbioru biblioteki gimnazjalnej, prenumeraty czasopism związanych z zainteresowaniami młodzieży, poziomu czytelnictwa, uczestniczenia w konkursach czytelniczych. Była też poruszana kwestia zmian typu: poszerzania zasobów biblioteki a także chęci zmian samego pomieszczenia biblioteki, nastroju i klimatu oraz innych uwarunkowań, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu czytelnictwa a także osób, które mają znaczący wpływ na to co się czyta. Co do czytanych książek w bibliotece przeważają lektury, parę wypowiedzi dotyczyło literatury fantastycznej, jedna obyczajowej i młodzieżowej. Co do ilości posiadanych egzemplarzy- głównie lektur zdania są podzielone. Zdecydowanie na nie uczniowie wypowiedzieli się w kwestii czytania czasopism w bibliotece. Optymistyczny jest fakt, że uczniowie w większości wypowiedzieli się na tak w kwestii posiadania własnego księgozbioru. Książki czytane przez uczniów to książki polecane przez rodziców, koleżanki, kolegów. Tak wypowiada się większość uczniów. Jeśli chodzi natomiast o uczestnictwo w konkursach to większość odpowiedziała na tak, choć są różne- czytelnicze, literackie, recytatorskie, plastyczne. To również bardzo pozytywny akcent tej ankiety, w której młodzież przejawia zainteresowania różnymi formami aktywności w tym zakresie. Pozostaje jeszcze kwestia klimatu, ewentualnych zmian pod kątem samego pomieszczenia biblioteki. Tu większość stwierdziła, że jest miło i sympatycznie. Natomiast pojawiają się sugestie dotyczące obecności muzyki oraz wyposażenia w większą liczbę komputerów a także dłuższych godzin otwarcia biblioteki. Myślę, że warto poznać opinię młodzieży dotyczącą sposobu funkcjonowania biblioteki w szkole. Wypowiedzi zawierają cenne wskazówki, co zachować, co zmienić, aby było lepiej, a co najważniejsze, aby zachęcić jak największa liczbę młodzieży do czytania.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio