Biblioteka

Biblioteka Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształcenia nauczycieli. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 1 września 1999 roku.

ZASOBY BIBLIOTEKI

Biblioteka dysponuje ciekawym księgozbiorem, czasopismami i zbiorami specjalnymi. Gromadzi przede wszystkim opracowania niezbędne w procesie kształcenia, ale i inne - rozwijające zainteresowania czy służące rozrywce.

Literatura popularnonaukowa i naukowa obejmuje książki z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych. Mając na uwadze zainteresowania młodych czytelników biblioteka gromadzi wydawnictwa o tematyce komputerowej, motoryzacyjnej, sportowej.

Dostępna dla wszystkich literatura pedagogiczna może pomóc uczącym w naszej szkole interesująco sprzedać swoją wiedzę i nie zgubić się w meandrach nowej reformy oświatowej, a rodzicom sprostać trudnemu wyzwaniu, jakim jest współczesne wychowanie.

WARSZTAT INFORMACYJNY

Katalog komputerowy „Biały Kruk" umożliwia sprawdzanie z dowolnego komputera, jakie książki posiada biblioteka i czy są one dostępne do wypożyczenia.

GODZINY OTWARCIA 2018/2019

Poniedziałek 9.30 – 12.30

Wtorek 14.00 – 14.30

Środa 11.00 – 14.00

Czwartek 11.00 – 13.30

Piątek 9.00 – 10.30

W razie potrzeby księgozbiór może być udostępniony w innym czasie!!!
W czasie wakacji, ferii i dni wolnych od zajęć lekcyjnych biblioteka nieczynna

 NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Barbara Kowol

 

Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie www biblioteki w zakładce: katalogi biblioteczne, w komputerze /"KATALOG"/ lub w katalogu tradycyjnym.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez odpisania ich zwrotu.
 5. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 9. Z czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 10. Z zasobów multimedialnych korzystają nauczyciele, a uczniowie za zgodą bibliotekarza.
 11. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 12. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów biblioteki przez cały rok szkolny oraz wypożyczać książki na czas przerw świątecznych, ferii i wakacji. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń kończący szkołę ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 15. Uczniom gimnazjum wypożyczane są darmowe podręczniki na cały rok szkolny.
 16. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub nieoddania podręcznika uczeń zobowiązany jest do pokrycia kosztu podręcznika. Odwiedź nas na facebook'u:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Gimnazjum-nr-1-w-Gierałtowicach

biblioteka gimnazjum

lub stronie internetowej:  www.biblioteka-gimnazjalna.eu

llllllllllll

 

 

wykonanie strony internetowej: Everest Studio