Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.:

śląskie, lubelskie, łódzkie,   podkarpackie, pomorskie,

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w   gimnazjum:

10 - 12 kwietnia 2019 r.

- część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

- część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

- część z języka obcego nowożytnego

12 kwietnia 2019 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną   zaświadczeń do szkół

czerwiec 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

  • Kalendarz imprez szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
  • Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
wykonanie strony internetowej: Everest Studio