Gimnazjum - Aktualności

Regulamin konkursu fotograficznego "Kopalnia żywicielka, czy niszczycielka?"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

organizowanego przez

Stowarzyszenie ?Lepsza Przyszłość" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach

Temat wiodący

?KOPALNIA ŻYWICIELKA, CZY NISZCZYCIELKA?"

1. Konkurs jest dostępny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Gierałtowice.

2. Tematem przewodnim jest kopalnia jako żywicielka, która daje pracę, węgiel, wpływy do budżetu gminy, ale także kopalnia jako niszczycielka, która jest źródłem szkód górniczych - degraduje grunty rolne, powoduje zalewiska, usychanie drzew, pękanie budynków, ulic.

3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.

4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs do trzech fotografii, które wiążą się z tematem konkursu.

5. Fotografie należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dostarczyć na nośniku CD do sekretariatu Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.

6. Każda fotografia winna posiadać dołączoną krótką metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł i miejsce wykonania zdjęcia.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

8. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

10. Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

11. Terminy:

a. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 25.10.2011 r.

b. Ocena prac przez jury Konkursu do 15.11.2011 r.

c. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://zspgieraltowice.pl/

i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przewidzianej na grudzień 2011 roku. Organizatorzy przewidują także inne formy publicznej prezentacji nadesłanych zdjęć.

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Poniżej podajemy regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012

Pobierz: Kuratorium Oświaty w Katowicach

wykonanie strony internetowej: Everest Studio