Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do gimnazjów oraz zasad przyznawania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia ucznia

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów, oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / 2013.

Dokumenty do pobrania:

Źródło: www.katowice.kuratorium.pl

wykonanie strony internetowej: Everest Studio