II etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Konkurs

Etap II

Miejsce organizacji

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

11 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 10
ul.Lipowa 29
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy

z Matematyki

12 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 3
ul.Jasnogórska 15
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy

z Biologii

13 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum
w Śośnicowicach               ul. Gimnazjalna 6              44-153 Sośnicowice

Konkurs Przedmiotowy

z Historii

16 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 10
ul.Lipowa 29
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy

z Geografii

17 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 3
ul.Jasnogórska 15
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy

z Wiedzy
o Społeczeństwie

18 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 3
ul.Jasnogórska 15
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy

z Chemii

20 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum nr 3
ul.Jasnogórska 15
44-100 Gliwice

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

24 stycznia 2012 r.

9.00 ? 10.30

Gimnazjum w Rudzińcu 
ul. Gliwicka 5                  
44-160 Rudziniec          

wykonanie strony internetowej: Everest Studio