Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza - 14 listopada

W ramach Dnia Czystego Powietrza zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej I-VII oraz Gimnazjum II-III, do wzięcia udziału w szkolnym konkursie pt. "Czyste powietrze w naszej gminie - to możliwe!" na temat uświadomienia szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych w wybranej przez siebie formie:

I - napisanie listu w formie apelu do sąsiada

II - stworzenie plakatu

III - sporządzenie ulotki

Prace należy skaładać do 30 listopada u p. B. Rapcia (sala 39) i p. J.Orzech (sala 36).

Najlepsze prace w wybranych kategorich wiekowych (SP 1-3, SP 4-7, GIM II-III) zostaną nagrodzone.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio