REGULAMIN KONKURSU NA ULOTKĘ LUB ZAKŁADKĘ PROMUJĄCĄ CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW

  • Drukuj

Cele konkursu:
Rozpowszechnienie czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności informatycznych.Kształcenie poczucia estetyki.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ZSP w Gierałtowicach.

Kategorie: Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
- klasy II-IV SP
- klasy V-VII SP
- klasy II-III Gimnazjum

Kryteria oceny
Ocenie podlegać będzie:
kreatywność, pomysłowość i oryginalność, samodzielność, poczucie estetyki, poziom merytoryczny (zakres tematu, umiejętność zastosowania oprogramowania),

Konkurs trwa do 17 listopada 2017r.
Prace można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dostarczyć na urządzeniu przenośnym

Zasady przeprowadzenia konkursu
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ulotki lub zakładki do książki o tematyce zgodnej z założeniami konkursu. Zawarte informacje powinny promować czytelnictwo. Każdy uczestnik może przekazać 1 pracę swojego autorstwa w każdej z kategorii. Ulotka i prezentacja ma być wykonana i oddana w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym jej edycję. Format dowolny.

Skład komisji konkursowej
Prace oceniane będą przez komisję konkursową w składzie: Dyrekcja Szkoły, Grażyna Lubszczyk, Joanna Tyc, Teresa Ral.

Zasady nagradzania
Komisja przyzna I miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii: praca zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową.