OSTRZEŻENIE!

Po wykonaniu obserwacji i pomiaru grubości pokrywy lodowej na kilku zbiornikach wodnych miasta Katowice i okolic Ratownicy O.M.WOPR Katowice, pragną przekazać informację dotyczącą zjawiska degradacji pokrywy lodowej, która pomimo dużej grubości, wielokrotnie w ciągu doby roztapiania i zamrażana oraz przepajana wodą opadową, posiada inne właściwości mechaniczne niż tzw. warstwa nośna lodu. Niemożliwe jest określenie wartości bezpiecznej grubości lodu i może być ona inna dla poszczególnych akwenów i w różnych częściach danego zbiornika. Dlatego pomimo że jest to w tym okresie zjawisko naturalne należy przyjąć, że warstwa lodu jest SZCZEGÓLNIE ZDRADLIWA I NIEBEZPIECZNA.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio