Rekrutacja do przedszkola

Drodzy Rodzice,
poniżej podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria,
wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola.


Aby kandydatura nowego dziecka była rozpatrzona w postępowaniu rekrutacyjnym należy:

Wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola;

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie zespołu szkolno-przedszkolnego najpóźniej do dnia 10 marca 2017r.

Wszystkie dokumenty będzie można pobrać od 28 lutego 2017r.
w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub ze strony internetowej przedszkola
z zakładki „Dokumenty do pobrania"

Pobierz: Terminy postępowania rekrutacujnego i kryteria naboru

wykonanie strony internetowej: Everest Studio