SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY na „Projekt Kartki Pocztowej Gminy Gierałtowice”

W związku z obchodami 40 – lecia Gminy Gierałtowice. Zapraszamy do udziału uczniów klas 4-6 SP oraz Gimnazjum ZSP w Gierałtowicach.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej projekt pocztówki obrazującej ciekawe miejsca oraz obiekty przyrodnicze
i architektoniczne Gminy Gierałtowice.

I Organizator konkursu:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach mgr Urszula Cieślik oraz nauczyciele świetlicy mgr Beata Kulasa i mgr Elżbieta Widuch.

II Cele konkursu:

 • Promocja Gminy Gierałtowice
 • Rozbudzenie zainteresowania swoją miejscowością i gminą
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej

III Warunki uczestnictwa:

 • Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie
 • Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, collage, fotografia
 • Format prac: A6 (wymiary: 14 cm x 10 cm)
 • Projekt należy wykonać według następujących wytycznych:
  • lewa strona karty – miejsce na własny projekt
  • prawa strona karty – miejsce na adres
  • tył karty – miejsce na dane autora: imię, nazwisko, klasa
 • Prace można dostarczyć do sal świetlicy szkolnej (do pani Beaty Kulasy i p. Elżbiety Widuch) do piątku 3 marca 2017r.
 • Prace zostaną ocenione pod względem zgodności z tematem, walorów artystycznych, estetyki wykonania
 • Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zwycięzcę
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodę na upublicznienie prac i wizerunku
 • Prace wykonane lub opisane niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone
 • Prace przechodzą na własność organizatora.

Przykładowy wzór karty pocztowej:

kartki

wykonanie strony internetowej: Everest Studio