Regulamin konkursu fotograficznego "Kopalnia żywicielka, czy niszczycielka?"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

organizowanego przez

Stowarzyszenie ?Lepsza Przyszłość" i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach

Temat wiodący

?KOPALNIA ŻYWICIELKA, CZY NISZCZYCIELKA?"

1. Konkurs jest dostępny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Gierałtowice.

2. Tematem przewodnim jest kopalnia jako żywicielka, która daje pracę, węgiel, wpływy do budżetu gminy, ale także kopalnia jako niszczycielka, która jest źródłem szkód górniczych - degraduje grunty rolne, powoduje zalewiska, usychanie drzew, pękanie budynków, ulic.

3. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.

4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs do trzech fotografii, które wiążą się z tematem konkursu.

5. Fotografie należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub dostarczyć na nośniku CD do sekretariatu Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach.

6. Każda fotografia winna posiadać dołączoną krótką metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł i miejsce wykonania zdjęcia.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatorów konkursu, w celu publikacji, prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych.

8. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).

10. Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

11. Terminy:

a. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 25.10.2011 r.

b. Ocena prac przez jury Konkursu do 15.11.2011 r.

c. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie http://zspgieraltowice.pl/

i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przewidzianej na grudzień 2011 roku. Organizatorzy przewidują także inne formy publicznej prezentacji nadesłanych zdjęć.

wykonanie strony internetowej: Everest Studio