Złota Księga Gimnazjum

Zaszczytu wpisu do Złotej Księgi Gimnazjum może dostąpić absolwent, który spełnia, co najmniej dwa z następujących kryteriów:

» uzyskał średnią z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,

» zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju,

» uzyskał co najmniej 80% punktów na egzaminie gimnazjalnym.

obraz1.jpg

Rok szkolny 2002/2003

 • Gregor Michał
 • Kuś Ewelina
 • Nocoń Kamila
 • Szolc Mirosława

Rok szkolny 2003/2004

 • Bargiel Anika
 • Jasiulek Tomasz
 • Kachel Marcin
 • Madeja Paweł

Rok szkolny 2004/2005

 • Białaś Anna
 • Draga Szymon
 • Kozak Paweł
 • Krawczyk Dominika
 • Kukowka Justyna
 • Polok Łukasz

Rok szkolny 2006/2007

 • Cieślik Paulina
 • Płaszczyk Magdalena
 • Szpakowska Anna

Rok szkolny 2007/2008

 • Buchczyk Kornelia
 • Ciesielska Marta
 • Fibic Dorota
 • Kalwińska Małgorzata
 • Kłosek Monika
 • Nitsze Monika
 • Ostrowski Jarosław
 • Porwoł Karol

Rok szkolny 2008/2009

 • Dolata Monika
 • Kozakiewicz Michalina
 • Michałek Aleksandra
 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta

Prymus Gimnazjum

Tytułem „Prymus Gimnazjum” może być wyrózniony uczeń, który spełnia nastepujace warunki:

» uzyskał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania,

» został finalistą i laureatem konkurs przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego,

» wykazał się dużym zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2010/2011

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta
 • Kowalik Karolina

Gimnazjalista Roku

Tytułem „Gimnazjalista Roku” może być wyrózniony absolwent Gimnazjum, który:

» spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróznianiem,

» osiągnął najwyższy w szkole wynik egzaminu gimnazjalnego, jednak nie niższy niż 80% ogólnej liczby punktów do zdobycia,

» został finalistą lub laureatem konkursu przedmiotowego szczebla co najmniej wojewódzkiego lub osiągnął jedno z pierwszych trzech miejsc w dowolnej dyscyplinie sportowej na szczeblu województwa lub kraju.

Rok szkolny 2007/2008

 • Kłosek Monika

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2008/2009

 • Szolc Krystyna

Rok szkolny 2009/2010

 • Dymarz Laura
 • Rożek Marta

Gość biblioteki p. Witold Nocoń
17-11-2017
Dnia 17.11.2017. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki...Więcej »

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice ul.Powstańców Śl.41 tel/fax 032 30 11 570 gimnazjum@gni.pl