Projekt Energia jest naszą przyszłością

Uczniowie Gimnazjum nr1 brali udział w konkursie plastycznym na plakat promujący oszczędność energii oraz slogan reklamowy.
Opisu należało dokonać w języku angielskim lub niemieckim. Dnia 8 marca jury szkoły wyłoniło prace nastepujących uczniów:
klasa IA
A.Kokoszka, A.Dudło, M.Kozakiewicz, A.Michałek
klasa IB
M.Dolata, Z.Jasiulek, A.Szolc
klasaIIA
M.Kalwińska, P.Kowalska, M.Nitsze, J.Piekar, M.Szolc, S.Starowicz
klasaIIB
D.Cichy, M.Kłosek, D.Piwowarczyk
klasaIIIA
J.Kłosek, M.Płaszczyk, A.Profus, K.Stawowy.
Prace wyżej wymienionych uczniów zosały wysłane do Brukseli, czekamy na wyniki,życząc powodzenia.

Gość biblioteki p. Witold Nocoń
17-11-2017
Dnia 17.11.2017. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z panem Witoldem Noconiem - na co dzień doktorem Politechniki...Więcej »

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach
44-186 Gierałtowice ul.Powstańców Śl.41 tel/fax 032 30 11 570 gimnazjum@gni.pl