Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Gierałtowicach

mgr Urszula Cieślik

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr inż. Alina Rajca

wicedyrektor,

nauczyciel chemii, fizyki i informatyki

mgr Tatiana Kowalska

nauczyciel języka polskiego

mgr Gabriela Więcko

nauczyciel języka polskiego

Ks. Leszek Flis

nauczyciel religii

mgr inż. Gabriela Buchczyk

nauczyciel matematyki i informatyki

mgr inż. Sabina Nowaczek

nauczyciel matematyki /zastępstwo/

mgr Aleksandra Bargiel-Firlit

nauczyciel języka angielskiego

lic. Aneta Cajza

nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel bibliotekarz

mgr Aleksandra Duda

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający

inż. Helena Serwatka

nauczyciel chemii

mgr Joanna Orzech

nauczyciel geografii i biologii

mgr Barbara Rapcia

nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Beata Stawowy

nauczyciel muzyki, plastyki oraz zajęć artystycznych

mgr Hanna Zubek

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marcin Grzegorzyca

nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Majka

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Świderska

pedagog

mgr Ewa Szakoła

nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Tyc

nauczyciel informatyki

mgr Teresa Ral

nauczyciel techniki i nauczyciel  wspomagający