Szkolny Klub Wolontariatu
„Promyk Nadziei”

Klub został powołany w roku szkolnym 2009/2010, jako jeden z elementów programu „Szkoła bez przemocy”, do którego przystąpiło nasze Gimnazjum. Opiekunem klubu początkowo był pedagog szkolny – p. Kornelia Rożek – w zastępstwie p. B. Świderska, a obecnie nauczycielka języka angielskiego p. A. Bargiel-Firlit.

Cele i zadania naszego klubu:

  • § Zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym;
  • § Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
  • § Uaktywnienie działań w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego;
  • § Przygotowanie uczniów gimnazjum do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
  • § Angażowanie się przy obsłudze jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (kwesty uliczne, koncerty charytatywne, itp.)
  • § Pomoc dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, itp.
  • § Współpraca Klubu Wolontariusza z innymi organizacjami;
  • § Promocja idei wolontariatu w szkole.

Każdy wolontariusz działa zgodnie z następujący kodeksem etycznym:

Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o twojej organizacji i pracy.

Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Skład SKW:

Szkolny Klub Wolontariusza liczy ok. 15 członków.

Liderki SKW: Agata Stawarska, Karolina Kowalik

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu:

p. Aleksandra Bargiel-Firlit

Ciągle jesteśmy otwarci na uczniów chętnych do współpracy z nami.